Llibres estadístics

Anuaris estadístics on es recullen les dades principals de comercialització dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i del Mercat Central del Peix.