Publicacions

Revista L’Informatiu de Mercabarna

326

Mercabarna edita des de fa 30 anys la revista "L'Informatiu de Mercabarna", una publicació trimestral i gratuïta que conté les principals notícies de la Unitat Alimentària.

Novembre 2019

Revistes anteriors


Newsletter Mercabarna actualitat

Newsletter Mercabarna actualitat

Butlletí digital mensual que Mercabarna envia per correu electrònic als seus usuaris, i a totes aquelles persones, empreses o entitats del sector agroalimentari que ho sol·liciten.

Últim número

Newsletters anteriors


Memòria

Memòria 2020

Publicació anual editada per Mercabarna on es reflecteixen els resultats econòmics i les accions més destacables que s'han dut a terme durant l'any.

Memòria 2020

Memòries anteriors


Llibres estadístics

Llibres estadístics

Anuaris estadístics on es recullen les dades principals de comercialització dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i del Mercat Central del Peix.

Fruites i hortalisses Peix

Llibres estadístics anteriors


Prestige Book

Publicació de referència on s'explica què és i com funciona Mercabarna per garantir l'aprovisionament d'aliments frescos als ciutadans.

Prestige Book

Llibre commemoratiu

En motiu del 50è aniversari de Mercabarna, es publica el llibre "Cinquanta anys creixent junts" que recopila els principals fets històrics.

Llibre commemoratiu