Medi Ambient

Mercabarna disposa d'un sistema de recollida i separació de residus propi que permet reciclar més del 75% de les deixalles comercials que es generen anualment en el seu recinte. 

Aquest sistema és l'eix central de la política mediambiental de Mercabarnainiciada l'any 2002 gràcies a l'acord de principis signat per la direcció d'aquest polígon alimentari i les associacions i gremis empresarials majoristes i detallistes i que encara avui és vigent.


Sabies que...

 • El sistema de gestió de residus de Mercabarna té des del 2004 el certificat ISO 14001, garantia de qualitat mediambiental.
 • Mercabarna és un dels signants del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022, un pla mediambiental de l'Ajuntament de Barcelona

Infraestructures mediambientals

Els usuaris -majoristes i compradors- compten amb tota una sèrie de serveis i infraestructures per facilitar-los la feina de separació dels residus.

El Punt Verd

És una deixalleria especialitzada ubicada dins de Mercabarna on les empreses majoristes dels Mercats Centrals i de la ZAC i els detallistes poden llençar de forma separada els residus de la seva activitat comercial (matèria orgànica, cartró, plàstic, fusta, porexpan, etc.). Posteriorment, tot un seguit d'empreses especialitzades són les responsables de reciclar els residus recollits.

Horaris i dies d'obertura del Punt Verd

 • Zona de majoristes
  • De dilluns a les 7 h fins dissabte a les 13 h, excepte:
   • Dilluns a divendres de 17 h a 18 h, per tasques internes de manteniment. 
   • Dimarts a dissabte de 3 h a 6 h, per tasques internes de manteniment. 
 • Zona de detallistes: 
  • Compradors de fruites i hortalisses: Dies de Mercat, de 9:30h a 17h. 
  • Compradors de peix: Dies de Mercat, de 00:00h a 8:30h. 

Plànol d'ubicació del Punt Verd

Certificat per als detallistes

Els detallistes que vénen a comprar a Mercabarna i utilitzen el Punt Verd per dipositar els seus residus poden aconseguir el Certificat d'utilització del Punt Verd, cosa que els permetrà estalviar en la taxa d'escombraries del seu municipi.

Requisits per obtenir aquest certificat:

 • Acreditar l'ús de la instal·lació mitjançant el lector de targetes, per entrar i sortir.
 • A efectes d'identificació, s'utilitzarà la targeta d'abonat anual o de prepagament d'accés al recinte. Per aquest motiu, no es podran emetre certificats a empreses que no utilitzin aquest sistema.
 • Com a norma general, s'emetran els certificats per períodes d'un any. Si desitja un certificat per un període inferior a un any, cal demanar-ho específicament.

Descarrega’t el formulari de sol·licitud (Cal omplir-lo i lliurar-lo a les instal·lacions del Punt Verd)

Contacte del Punt Verd


Contenidors als Mercats Centrals

Tots els pavellons dels mercats centrals disposen de contenidors-compactadors on els operadors majoristes poden dipositar de forma separada la matèria orgànica, els envasos de plàstic, els de cartró, els de fusta, etc. Les empreses d'aquests centres que generin grans quantitats de residus (més de mig palet) han de portar-los directament al Punt Verd i no deixar-los en aquests contenidors.


Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR)

Mercabarna compta amb una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR), que dóna servei a l'Escorxador i el Mercat Central del Peix i permet complir les normatives comunitàries, estatals i autonòmiques en matèria d'aigües residuals amb plenes garanties d'idoneïtat.

Neteja

Un equip de vint-i-cinc persones treballa dia i nit amb l'objectiu de mantenir una Mercabarna neta. Per fer aquesta tasca, disposen d'una flota de vehicles dissenyats específicament per fer la neteja de les instal·lacions del recinte, que es caracteritzen per ser altament eficients i menys contaminants.

Un 55% de l'aigua que s'usa per fer la neteja viària del recinte prové del subsòl.

Responsabilitat mediambiental

Aposta pel vehicle elèctric

Mercabarna, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, fomenta la implantació del vehicle elèctric en la distribució de mercaderies per la ciutat. Empreses ubicades a la Unitat Alimentària, com Punt Fresc, ja disposen d'aquesta tipologia de vehicles dins de la seva flota.

A més, com a part d'aquesta política, l'aparcament en alçada disposa de tres punts de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Eficiència energètica i estalvi d'aigua

 • Acord per a la construcció d'una xarxa de fred centralitzada que permetrà proveir les instal·lacions frigorífiques de  les empreses de Mercabarna reduint les emissions de CO2.
 • Sistema d'enllumenat LED de baix consum a la zona de venda del Mercat Central del Peix.
 • Catifa fotovoltaica de 3.000m2 a la coberta de Mercabarna-flor
 • Accions encaminades a reduir el consum d'aigua potable en les instal·lacions de gestió centralitzada, com per exemple, auditories dels processos industrials, nous sistemes de reg, extracció d’aigua de l'aqüífer, revisió d'instal·lacions per garantir que no hi ha pèrdues, entre altres.