Portal de la Transparència

Amb aquest portal de la Transparència volem facilitar a la ciutadania, de forma periòdica i actualitzada, la informació referent a l'organització interna, de caràcter econòmic i funcional de Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A  "Mercabarna".

L'objectiu és incrementar els nivells de transparència, accés a la informació i normes de bon govern, de conformitat amb allò que disposen les Lleis 19/2013 de 10 de desembre i 19/2014 de 29 de desembre.