Informació patrimonial

Espais

Ubicació 

Direcció

Població

medificació

msolar

AA PAVELLÓ A Mercat Fruites i Hortalisses c/ Major de Mercabarna – Transversal 9                     Barcelona 15.240 18.496
AB PAVELLÓ B Mercat Fruites i Hortalisses c/ Longitudinal 1 – Transversal 9 Barcelona 15.228 18.448
AC PAVELLÓ C Mercat Fruites i Hortalisses c/ Longitudinal 3 – Transversal 9 Barcelona 11.196 14.268
AD PAVELLÓ D Mercat Fruites i Hortalisses c/ Major de Mercabarna – Transversal 7 Barcelona 11.449 14.684
AE PAVELLÓ E Mercat Fruites i Hortalisses c/ Longitudinal 1 - Transversal 7 Barcelona 11.458 14.636
AF PAVELLÓ F Mercat Fruites i Hortalisses c/ Longitudinal 3 - Transversal 7 Barcelona 15.241 18.441
AG PAVELLÓ G Mercat Fruites i Hortalisses c/ Major de Mercabarna, 75 Barcelona 17.382 22.086
BP EDIFICI MERCAT CENTRAL PEIX Mercat del Peix c/ Major de Mercabarna - Transversal 8 Barcelona 23.930 34.329
DA MULTISERVEI I ZAC – Pavellons c/ Longitudinal 10 - Transversal 8 Barcelona 2.947 4.862
DB MULTISERVEI II ZAC - Pavellons c/ Longitudinal 7 - Transversal 7 Barcelona   3.790 7.014
DF MULTISERVEI III ZAC - Pavellons c/ Longitudinal 10 - Transversal 4 Barcelona   8.488 9.782
DC POLIVALENT ZAC - Pavellons c/ Longitudinal 5 - Transversal 7 Barcelona   4.332 7.025
DK APARCAMENT I ZAC - Pavellons c/ Longitudinal 10, núm. 41 Barcelona   8.864 2.227
DD APARCAMENT II ZAC - Pavellons c/ Major de Mercabarna, 106 Barcelona   10.576 6.105
DP ESCOLA BRESSOL ZAC - Pavellons c/ Transversal 14, núm. 11 Barcelona     1.235 883
HN CENTRE DIRECTIU ZAC – Zona Comercial c/ Major de Mercabarna, núm. 76 Barcelona  5.062 2.165
E EDIFICI BANCS I LOCALS COMERCIALS ZAC – Zona Comercial c/ Longitudinal 6 Barcelona 8.063 3.381
F PARCEL·LES I CARRERS ZAC – Parcel·les Zona Franca, Sector C Barcelona - 627.985
G EDIFICI ESCORXADOR Escorxador c/ Transversal 2, núm. 39 Barcelona 19.099 27.361
HI PUNT VERD ZAC - Pavellons c/ Transversal 1, núm. 25 Barcelona  6.717 5.987
DF DEPURADORA ZAC - Pavellons c/ Transversal 2, núm. 39 Barcelona   904 1.225
BC PATI CAIXES PEIX ZAC - Pavellons c/ Longitudinal 6 Barcelona   1.391 1.727
DG BLOC 3_PARCEL·LA 2 ZAC - Pavellons c/ Longitudinal 6 – Transversal 12 Barcelona  3.162 1.382
DH BANC DELS ALIMENTS ZAC - Pavellons c/ Longitudinal 2, núm. 122 Barcelona     176 176
P EDIFICI MERCABARNA FLOR Mercabarna-Flor Ctra. Antiga de València, 1 St. Boi de Llobregat 15.606 40.670

Total general

221.537

905.344