Formació

 • Formació Mercabarna carretoner
 • Formació Mercabarna peixateria
 • Formació Mercabarna carnisseria i xarcuteria
 • Formació Mercabarna comerç

Els Serveis de Formació de Mercabarna, creats el 1987, són un dels centres d’aprenentatge de major prestigi i experiència per a la formació de professionals del sector agroalimentari, especialment d’aquells que intervenen en el tractament de productes frescos. Durant l’any, s’organitzen prop de 200 cursos que s’imparteixen a les pròpies instal·lacions de Mercabarna.

 Cursos de Peixateria           Cursos de Carnisseria          Cursos de Fruiteria    

  Cursos de Floristeria    Cursos d’Higiene alimentària    Cursos de Logística  

Una oportunitat laboral per a moltes persones

Els Serveis de Formació organitzen cursos per a persones desocupades que desitgen incorporar-se al mercat laboral del sector alimentari, i que inclouen, a més, pràctiques en empreses. Mercabarna està homologada per a la impartició dels certificats de professionalitat següents:

 • Sacrifici, preparació de la canal i especejament d’animals
 • Activitats de venda
 • Activitats de floristeria
 • Activitats auxiliars de comerç
 • Activitats auxiliars de magatzem
 • Activitats auxiliars de floristeria
 • Peixateria i elaboració de productes de la pesca i l’aqüicultura

A més, també col·labora amb diferents institucions i entitats sense ànim de lucre que treballen per afavorir la inserció laboral dels col·lectius amb més dificultats.

Formació continuada per als treballadors

Des de Mercabarna també es realitzen cursos per posar al dia les competències dels treballadors de les empreses alimentàries en diferents àrees: seguretat alimentària, prevenció de riscos, comercial, idiomes, informàtica, gestió economicofinancera, habilitats directives, etc.

Serveis complementaris


Contacte