Programa d’ajuts a la contractacio Mercabarna-Impulsa

 • Inserció laboral amb les beques Mercabarna
 • Inserció laboral amb les beques Mercabarna

Mercabarna atorga des de 2014 ajuts econòmics per impulsar la contractació de persones que es troben en situació d'atur de dos perfils concrets: joves recent titulats en centres públics d'ensenyament superior o persones formades en oficis relacionats amb el sector agroalimentari a Mercabarna.

Aquest programa, rebatejat com a Mercabarna-Impulsa i abans conegut com a Beques Mercabarna, té com a objectiu fomentar l'ocupació, promoure l'activitat empresarial i millorar la competitivitat de les companyies de la Unitat Alimentària i de les empreses detallistes del sector agroalimentari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Ajuts a la contractació per a empreses de Mercabarna i detallistes dels sectors alimentari i floral

Les subvencions del programa Mercabarna-Impulsa estan disponibles per a totes les empreses de Mercabarna, per a les empreses ubicades als mercats municipals de Barcelona i per a detallistes dels sectors alimentari i floral de l'Àrea Metropolitana de Barcelona agremiades a algun d'aquests gremis:

 • Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona
 • Gremi de Peixaters de Catalunya
 • Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona i Província
 • Gremi de Carnissers, Cansaladers Xarcuters de Barcelona i Comarques
 • Gremi de Floristes de Catalunya

Els ajuts a la contractació Mercabarna-Impulsa, en xifres

 • 111persones contractades des de 2014
 • 60% de contractació estable després dels 6 mesos de contractació

Característiques dels ajuts a la contractació Mercabarna-Impulsa 

Mercabarna aporta un ajut econòmic de 5.700€ de forma directa per a la contractació de persones en situació d'atur, per un període de contractació indefinit.

La incorporació d'aquests nous treballadors facilita la introducció de nou coneixement, innovació i internacionalització a les empreses de Mercabarna i l'aportació d'autèntics professionals d'oficis vinculats al producte fresc.

Quin perfil de persones es pot contractar?

 • Graduats universitaris o titulats de cicles de formació professional inicial. De qualsevol perfil professional. Com a requisits, cal que s'hagin titulat en centres públics, que hagin finalitzat els estudis com a màxim tres anys abans de la contractació i que se'ls contracti per a una feina directament relacionada amb els estudis realitzats.
 • Alumnes dels cursos de formació ocupacional de Mercabarna. Mercabarna forma persones en oficis de l’àmbit agroalimentari: peixateria, carnisseria, fruiteria, logística especialitzada, higiene alimnetària, floristeria… Els candidats hauran d'haver finalitzat el curs en el període de 3 anys anteriors a la contractació. 

Procediment per accedir als ajuts a la contractació Mercabarna-Impulsa

Per accedir als ajuts Mercabarna-Impulsa s'han de seguir aquests passos:

 • Crear l'oferta de feina al portal Mercabarnajobs.
 • Realitzar la selecció de candidats tenint en compte els requisits de contractació.
 • Efectuar la contractació per un període indefinit.
 • Aportar a Mercabarna la documentació pertinent.
 • Signar un conveni amb Mercabarna en què es formalitza l'atorgament de l'ajut econòmic.
 • Presentar factura a Mercabarna per l'import de l'ajut, a partir del cinquè mes de la contractació.

Contacte

Si voleu contractar a algun d'aquests perfils a través de Mercabarna-Impulsa i/o obtenir més informació: