Beques Mercabarna

 • Inserció laboral amb les beques Mercabarna
 • Inserció laboral amb les beques Mercabarna

BEQUES MERCABARNA TAMBÉ PER A DETALLISTES! Veure’n condicions

Mercabarna atorga des de 2014 uns ajuts a les empreses del recinte per impulsar la contractació de joves recent titulats i de professionals formats a Mercabarna que es troben en situació d’atur. L’objectiu d’aquest programa és fomentar l’ocupació, promoure l’activitat empresarial i millorar la competitivitat de les companyies de la Unitat Alimentària. 

Les Beques Mercabarna, en xifres

 • 92persones contractades a empreses del recinte
 • 60% de contractació estable després dels 6 mesos de beca

Avantatges per a les empreses

Mercabarna aporta un ajut econòmic de 5.700 €. 

La incorporació d'aquests nous treballadors facilita la introducció de nou coneixement, innovació i internacionalització a les empreses de Mercabarna i l'aportació d'autèntics professionals d'oficis vinculats al producte fresc.

Beques Mercabarna per a detallistes de Barcelona

A partir de 2020, els comerços detallistes també poden beneficiar-se de les Beques Mercabarna per a la contractació d'estudiants titulats en centres educatius públics o persones en situació d'atur formades a Mercabarna. El programa de Beques està obert a tota botiga detallista ubicada al carrer o als mercats municipals de l’àrea metropolitana de Barcelona. El requisit imprescindible és que estiguin agremiades a algun d'aquests gremis:

 • Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona
 • Gremi de Peixaters de Catalunya
 • Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona i Província
 • Gremi de Carnissers, Cansaladers Xarcuters de Barcelona i Comarques
 • Gremi de Floristes de Catalunya

Perfils dels candidats

Les Beques Mercabarna aporten ajuts a la contractació de qualsevol perfil professional que pugui necessitar una empresa alimentària. A fi de facilitar perfils amb formació especialitzada, des de Mercabarna hem establert acords de col·laboració amb instituts i centres universitaris en àmbits com el comerç internacional, la logística, el màrqueting o la innovació. Sense oblidar, evidentment, els treballadors especialitzats en oficis del sector agroalimentari.  

Comercial

Comerç, distribució, negocis i màrqueting

Graduats universitaris especialitzats en:

 • Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució.
 • Negocis i màrqueting internacional.

Finances i Comptabilitat

Perfil administratiu, comptabilitat i finances

Professionals per a realitzar tasques administratives i de comptabilitat amb tècnics superiors especialitzats en:

 • Administració i finances

Processos i qualitat

Enginyeries de l'ESAB-UPC

Graduats universitaris especialitzats en:

 • Enginyeria de sistemes biològics
 • Enginyeria ambiental i del paisatge
 • Enginyeria agrícola
 • Enginyeria alimentària

Experts en producte 

Formació en carnisseria i xarcuteria

Professionals formats en algun dels certificats que imparteixen els Serveis de Formació de Mercabarna i que estan especialitzats en oficis del sector agroalimentari:

 • Especejadors de canals 
 • Peixaters
 • Mossos de magatzem 
 • Floristes
 • Venedors polivalents de productes alimentaris

Convenis de col·laboració amb centres universitaris i instituts

Fins ara hem signat conveni amb els següents centres universitaris i instituts:

 • Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) adscrita a la Universitat de Barcelona.
 • Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.
 • Institut Eduard Fontserè.
 • Universitat de Barcelona.

Contacte

Si voleu contractar a algun d'aquests perfils a través de les Beques Mercabarna i/o obtenir més informació: