Beques Mercabarna

 • Inserció laboral amb les beques Mercabarna
 • Inserció laboral amb les beques Mercabarna

Mercabarna atorga des de 2014 uns ajuts a les empreses del recinte per impulsar la contractació de joves universitaris i de professionals formats a Mercabarna que es troben en situació d’atur. L’objectiu d’aquest programa és fomentar l’ocupació, promoure l’activitat empresarial i millorar la competitivitat de les companyies de la Unitat Alimentària. 

Les Beques Mercabarna, en xifres

 • 73beques concedides des de 2014
 • 69persones contractades a empreses del recinte
 • 45%continua treballant en aquestes empreses 

Coneix l'experiència d'una empresa de Mercabarna que ha contractat una llicenciada a través de les Beques Mercabarna.

Balanç sobre l'edició de 2016 de les Beques Mercabarna

Avantatges per a les empreses

Mercabarna aporta un ajut econòmic de 4.500€. 

La incorporació d'aquests nous treballadors facilita la introducció de nou coneixement, innovació i internacionalització a les empreses de Mercabarna i l'aportació d'autèntics professionals d'oficis vinculats al producte fresc.


Perfils dels candidats

Les Beques Mercabarna presenten un ampli ventall de perfils professionals que poden satisfer les demandes de les empreses en àmbits com el comerç internacional, la logística, el màrqueting o la innovació. Sense oblidar, evidentment, els treballadors especialitzats en oficis del sector agroalimentari.  

Comercial

Comerç, distribució, negocis i màrqueting

Graduats universitaris especialitzats en:

 • Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució per l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) adscrita a la Universitat de Barcelona.
 • Negocis i màrqueting internacional per l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.

Finances i Comptabilitat

Perfil administratiu, comptabilitat i finances

Professionals per a realitzar tasques administratives i de comptabilitat amb tècnics superiors especialitzats en:

 • Administració i finances de l'Escola d'Administració, Comerç i Turisme de Barcelona (ECAT)-Institut Lluïsa Cura. 

Processos i qualitat

Enginyeries de l'ESAB-UPC

Graduats universitaris de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitzats en:

 • Enginyeria de sistemes biològics
 • Enginyeria ambiental i del paisatge
 • Enginyeria agrícola
 • Enginyeria alimentària

Experts en producte 

Formació en carnisseria i xarcuteria

Professionals formats en algun dels certificats que imparteixen els Serveis de Formació de Mercabarna i que estan especialitzats en oficis del sector agroalimentari:

 • Especejadors de canals 
 • Peixaters
 • Mossos de magatzem 
 • Floristes
 • Venedors polivalents de productes alimentaris

Contacte

Si voleu contractar a algun d'aquests perfils a través de les Beques Mercabarna i/o obtenir més informació: