Programa d’ajuts a la contractacio Mercabarna-Impulsa

 • Inserció laboral amb les beques Mercabarna
 • Inserció laboral amb les beques Mercabarna

Mercabarna atorga des de 2014 ajuts econòmics per impulsar la contractació de persones en situació d'atur com de graduats universitaris i de titulats de cicles de formació professional que siguin contractats indefinidament un cop finalitzats els seus estudis.

Aquest programa té com a objectiu fomentar l'ocupació, promoure l'activitat empresarial i millorar la competitivitat de les companyies de la Unitat Alimentària i de les empreses detallistes del sector agroalimentari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Ajuts a la contractació per a empreses de Mercabarna i detallistes dels sectors alimentari i floral

Les subvencions del programa Mercabarna-Impulsa estan disponibles per a totes les empreses de Mercabarna, per a les empreses ubicades als mercats municipals de Barcelona i per a detallistes dels sectors alimentari i floral de l'Àrea Metropolitana de Barcelona agremiades a algun d'aquests gremis:

 • Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona
 • Gremi de Peixaters de Catalunya
 • Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona i Província
 • Gremi de Carnissers, Cansaladers Xarcuters de Barcelona i Comarques
 • Gremi de Floristes de Catalunya

Els ajuts a la contractació Mercabarna-Impulsa, en xifres

 • 126persones contractades des de 2014
 • 67% de contractació estable després dels 6 mesos de contractació

Característiques dels ajuts a la contractació Mercabarna-Impulsa 

Mercabarna aporta un ajut econòmic de 6.000€ de forma directa per a la contractació de persones en situació d'atur, per un període de contractació indefinit.

La incorporació d'aquests nous treballadors facilita la introducció de nou coneixement, innovació i internacionalització a les empreses de Mercabarna i l'aportació d'autèntics professionals d'oficis vinculats al producte fresc.

Quin perfil de persones es pot contractar?

 • Graduats universitaris. De qualsevol perfil professional. Com a requisits, cal que s'hagin titulat en centres públics, que hagin finalitzat els estudis com a màxim tres anys abans de la contractació i que se'ls contracti per a una feina directament relacionada amb els estudis realitzats.
 • Alumnes dels cursos de formació professional o ocupacional. Com a requisit, ha d’haver finalitzat una curs de formació professionalitzadora als Serveis de Formació de Mercabarna o un cicle de grau inicial, mig o superior a l’Institut dels Aliments de Barcelona. Les persones hauran d'haver finalitzat els estudis com a màxim 3 anys abans de la contractació.

Procediment per accedir als ajuts a la contractació Mercabarna-Impulsa

Per accedir als ajuts Mercabarna-Impulsa s'han de seguir aquests passos:

 • Efectuar la contractació per un període indefinit.
 • Aportar a Mercabarna la documentació pertinent.
 • Signar un conveni amb Mercabarna en què es formalitza l'atorgament de l'ajut econòmic.
 • Presentar factura a Mercabarna per l'import de l'ajut, a partir del cinquè mes de la contractació.

Contacte

Si voleu contractar a algun d'aquests perfils a través de Mercabarna-Impulsa i/o obtenir més informació: