Equip Directiu

Director general: Jordi Valls Riera

Direcció Estratègia i Innovació: Pablo Vilanova Montagut

 • Innovació
 • Digital
 • Nous projectes / NGEU

Direcció Infraestructures i Sostenibilitat: Marc Vilà Renaud

 • Infraestructures: Teresa Ricol Carreras
 • Medi Ambient: Georgina Cepas Ordax

Direcció Serveis Corporatius: Lídia Redón Palaín

 • Serveis Jurídics
 • Tecnologies de la Informació: Teresa Febré Muniente
 • Backoffice

Direcció Màrqueting i Clients: Ingrid Buera Nadal

 • Acció Social
 • Vigilància i Seguretat: Juan Carlos Oviedo Sierra
 • Màrqueting i Comunicació: Alba Puig Gili
 • Mitjans de Comunicació: Roser Lapuente Camins

Direcció Comercial: Antonio García Meca

 • Desenvolupament Comercial
 • Mercats i ZAC
 • Mercat Central del Peix: Jordi Defez Torelló
 • Mercabarna-flor: Diana Sumelzo Pradas
 • Mercat Central de Fruites

Direcció Finances: Arantxa González Pelegrín

 • Administració i Comptabilitat
 • Controlling

Direcció Organització, Persones i Cultura: Marta Rodríguez Martín

 • Cultura / Shared Value
 • Serveis de Formació: Maite Palat Gubert
 • Organització, Qualitat i Persones
 • Relacions Laborals i PRL: Rosa Arró Mañé