Equip Directiu

Director general: Jordi Valls Riera

Subdirecció general i Àrea de Gestió: Lídia Redón Palaín

 • Direcció Econòmica i Financera: Arantxa González Pelegrín
 • Direcció d’Organització i Recursos Humans: Marta Rodríguez Martín
  • Relacions laborals: Rosa Arró Mañé
  • Serveis de formació: Maite Palat Gubert
 • Tecnologies de la Informació: Teresa Febré Muniente
 • Serveis Jurídics  

Direcció Àrea de Negoci: Ingrid Buera Nadal

 • Direcció d’Explotació i Comercial: Antonio Garcia Meca
  • Mercats Central de Fruites: Susana Aspuro Barral
  • Mercat Central del Peix: Jordi Defez Torelló
  • Mercabarna-flor: Diana Sumelzo Pradas
  • Àrea comercial
 • Seguretat i Vigilància: Juan Carlos Oviedo Sierra
 • Comunicació: Alba Puig Gili
  • Mitjans de Comunicació: Roser Lapuente Camins
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Back Office i Relacions Institucionals

Direcció d’Àrea d’Estratègia: Pablo Vilanova Montagut 

 • Innovació + Recerca + Desenvolupament (I+R+D)
 • Infraestructures i Instal·lacions: Marc Vilà Renaud
  • Obres i edificacions: Teresa Ricol Carreras
 • Medi Ambient i Neteja: Georgina Cepas Ordax
 • Consultoria Internacional