Canals de participació

Canals de participació interns

Les reunions d’equip

El cap immediat, a les reunions d'equip, és qui comunica a l'equip dels principals fets i esdeveniments de l'empresa. Aquestes reunions també serveixen per fer un seguiment dels plans d'acció i dels objectius operatius i coordinar les feines que fa cada membre de l'equip.

Els grups de treball transversals

Els grups transversals són una eina molt útil gràcies a la qual persones de diferents departaments treballen en equip per millorar o posar en marxa procediments que permetin optimitzar processos de l'empresa en els quals estan implicats diferents departaments.

La bústia de suggeriments

Mitjançant la bústia de suggeriments es poden adreçar suggeriments de millora sempre que no estiguin directament relacionats amb les funcions del propi departament. Els suggeriments es poden fer a través del correu electrònic suggeriments(ELIMINAR)@mercabarna.cat, omplint el formulari que hi ha a la Intranet o a la bústia física.

El canal de denúncies

Per vetllar per l'adequada aplicació del codi ètic i de conducta i de prevenció del risc penal de totes les persones que treballen en nom de l'organització, hi ha a disposició de les mateixes l'adreça de correu electrònic codietic(ELIMINAR)@mercabarna.cat on poden adreçar les denúncies així com els suggeriments que considerin oportuns preservant el seu anonimat si és així el seu desig.

Canals de participació externs

Les comissions mixtes entre Mercabarna i les entitats representatives de les empreses ubicades a la Unitat Alimentària

  • Comissió d'Obres Mercat Fruites i Hortalisses

Participació d'empresaris del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, de representants de Mercabarna i de representants d'enginyeries i de l'empresa constructora, responsables de les obres de remodelació del Mercat. Es reuneix cada setmana.

  • Comissió d'Obres Mercat Peix

Participació d'empresaris del Mercat Central del Peix, de representants de Mercabarna i de representants d'enginyeries i de l'empresa constructora, responsables de les obres de remodelació del Mercat. Es reuneix cada setmana.

  • Comissió de Mobilitat

Participació d'empresaris i de representants de Mercabarna per tractar temes de mobilitat (trànsit, aparcament, recorreguts vianants...) dins del recinte. Es reuneix cada trimestre.

  • Comissió Telecomunicacions Usuaris (queixes, millores...)

Participació d'empresaris i de representants de Mercabarna per tractar temes de la xarxa de telecomunicacions (talls en el subministrament...). Es reuneix cada trimestre.

  • Comissió d'Aigües

Participació d'empresaris i de representants de Mercabarna per tractar temes de la xarxa d'aigua.

  • Comissió Energies

Participació d'empresaris i de representants de Mercabarna per tractar temes d'energies (subministres, sostenibilitat, energies renovables, sostenibilitat...). Es reuneix una vegada l'any.

  • Comissions de Riscos Laborals Peix

Participació d'empresaris i de representants de Mercabarna per tractar temes referents a la coordinació en la prevenció de riscos laborals als espais comuns. Es reuneix cada trimestre.

  • Comissió de Llotja de Preus del vaquí

Participació d'empresaris i de representants de Mercabarna per tractar informar dels preus referents d'aquest producte durant la setmana. Es reuneix cada setmana.

  • Clúster Alimentari Mercabarna-Barcelona

Servei de Mercabarna que estimula la creació de sinergies entre les empreses del sector per tirar endavant projectes estratègics en els següents àmbits: 

Exportació i logística

Foodservice i trade

Innovació