Comitè de Direcció

  • Jordi Valls Riera: Director General
  • Pablo Vilanova Montagut: Director Estratègia i Innovació
  • Marc Vilà Renaud: Director Infraestructures i Sostenibilitat
  • Lídia Redón Palaín: Directora Serveis Corporatius
  • Ingrid Buera Nadal: Directora Màrqueting i Clients
  • Antonio García Meca: Director Comercial
  • Arantxa González Pelegrín: Directora Financera
  • Marta Rodríguez Martín: Directora Organització, Persones i Cultura