Estructura organitzativa

Accionistes

Mercabarna és una societat anònima mercantil, creada el 1967, i els seus accionistes són:

 • Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), empresa de la qual l'Ajuntament de Barcelona és accionista únic (50,69%)
 • Mercasa (36,79%)
 • Generalitat de Catalunya (12,16%)
 • Autocartera (0,36%)

Consell d'Administració

Presidenta

 • Montserrat Ballarín Espuña

Vicepresident 1r 

 • Agustín García-Cabo

Vicepresidenta 2n

 • Álvaro Porro González

Consellers

Per Barcelona Serveis Municipals:​

 • Màxim López Manresa
 • Jordi Castellana Gamisans
 • Elsa Artadi Vila
 • Francisco Sierra López
 • Albert Guivernau Molina
 • Josep Bou Vila
 • Albert Dalmau Miranda

Per Mercasa:

 • Laura Torre Álvarez
 • Vanessa Moreno Vincent
 • Alfredo Suaz González

Secretària

 • Lídia Redón Palaín

Director general

 • Josep Tejedo Fernández

Organigrama

Director general: Jordi Valls Riera

Subdirecció general i Àrea de Gestió: Lídia Redón Palaín

 • Direcció Econòmica i Financera: Arantxa González Pelegrín
 • Direcció d’Organització i Recursos Humans: Marta Rodríguez
  • Relacions laborals: Rosa Arró Mañé 
  • Serveis de Formació: Maite Palat Gubert
 • Tecnologies de la Informació: Teresa Febré Muniente
 • Serveis Jurídics  

Direcció Àrea de Negoci: Ingrid Buera Nadal

 • Direcció d’Explotació i Comercial: Antonio García Meca
  • Mercat Central de Fruites: Susana Aspuro Barral
  • Mercat Central del Peix: Jordi Defez Torelló
  • Mercabarna-flor: Diana Sumelzo Pradas
  • Àrea comercial 
 • Seguretat i Vigilància: Juan Carlos Oviedo Sierra
 • Comunicació: Alba Puig Gili
  • Mitjans de Comunicació: Roser Lapuente Camins
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Back Office i Relacions Institucionals

Direcció d’Àrea d’Estratègia: Pablo Vilanova Montagut 

 • Innovació+Recerca+Desenvolupament (I+R+D)
 • Desenvolupament d’Infraestructures: Teresa Ricol Carreras
 • Medi Ambient i Neteja: Georgina Cepas Ordax
 • Consultoria Internacional 

Descarrega l’organigrama