Contractació

  • Els resums trimestrals de contractació i els contractes menors es poden consultar aquí