Convenis subscrits

Data inici Entitat/Empresa amb qui se signa el conveni Servei Import
23/10/2000 ACORD CIVIC DELS GREMIS MERCABARNA NETA I SOSTENIBLE ---
06/02/2001 AGÈNCIA D'ENERGIES DE BARCELONA CENTRAL DE GENERACIÓ ENERGIES ---
13/05/2002 AJUNTAMENT DE BARCELONA GESTIÓ DE RESIDUS ---
05/06/2002 AJUNTAMENT DE BARCELONA PADRÓ FISCAL ELECTRÒNIC DE L'IBI I DE L'IAE ---
01/12/2003 AJUNTAMENT DEL PRAT DEL LLOBREGAT REPARCEL.LACIÓ POLIGON ---
18/12/2003 AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT INSTAL.LACIONS I DOMINI PÚBLIC  
19/10/2004 INSTITUT MUNIPAL EDUCACIÓ BARCELONA CONSELL EDUCACIÓ PEDAGÒGICA  
19/12/2005 AMBILAMP RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS LÀMPARES ---
19/09/2006 BARCELONA ACTIVA SAU PLANS D'OCUPACIÓ ---
01/06/2007 CAMBRA COMERÇ D'ALEXANDRIA COL.LABORACIÓ CONTINUADA ---
17/10/2007 CENTRO METEOROLÓGICO TERRITORIAL INSTAL.LACIÓ ESTACIÓ METEOROLÒGICA ---
05/11/2007 COMISSIONS OBRERES ACCIONS PREVENTIVES I TREBALLS  
22/05/2008 CONSORCI ZONA FRANCA IMPULS EN L’ÀMBIT AGROALIMENTARI ---
20/06/2008 ESADE ACCIONS FORMATIVES ---
25/09/2008 FEDELATINA COL.LABORACIO CONEIXEMENT MERCATS ---
03/03/2009 FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA FOMENT ACTIVITAT MUSEU CIÈNCIES BARCELONA 1.000 €
01/04/2009 FUNDACIÓ PRIVADA DEL PEIX COL.LABORACIÓ CONTINUADA 33.055,67 €
13/11/2009 INSTITUT CATALÀ DE LA CUINA COL.LABORACIÓ CONTINUADA ---
22/12/2009 GENERALITAT DE CATALUNYA ANELLA LOGÍSTICA

30.160 €

18/02/2010 GENERALITAT DE CATALUNYA CODI BONES PRÀCTIQUES COMERCIALS ---
03/03/2010 GENERALITAT DE CATALUNYA ETIQUETATGE - INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ ---
29/11/2010 GENERALITAT DE CATALUNYA GESTIÓ RESIDUS - MILLORA AMBIENTAL ---
11/01/2011 GREMI FLORISTES CATALUNYA COL.LABORACIÓ ---
03/02/2011 INFOMERCAT INFORMACIÓ MERCAT ---
11/04/2011 MERCACÓRDOBA TELECOMUNICACIONS ---
27/04/2011 MERCAPALMA TELECOMUNICACIONS ---
15/06/2011 MERCASA COL.LABORACIÓ INTERNACIONAL  
29/07/2011 MERCAT JEDDAH COL.LABORACIÓ  
03/10/2011 AL MUSBAH GROUP COL.LABORACIÓ DESENVOLUPAMENT UNITATS ALIM.  
01/12/2011 MOSSOS D'ESQUADRA INFORMACIÓ OPERATIVA  
03/02/2012 PARC CIENTÍFIC BARCELONA INTERCANVIS DE CONEIXEMENTS ---
11/05/2012 PARC CIENTÍFIC LLEIDA - PCITAL ACTUACIÓ COORDINADA PER IMPULS DEL SECTOR ---
22/10/2012 SOGEMI SINERGIES UNITATS ALIMENTÀRIES ---
24/02/2013 TRANSPORTS DE BARCELONA LÍNEA BUS 110 ---
10/04/2013 UNIÓN ASOCIACIONES CHINAS BARCELONA RELACIONS COMERCIALS ---
10/06/2013 UNIVERSITAT AUTÒNOMA BARCELONA ACCIONS FORMATIVES ---
02/09/2013 UNIVERSITAT DE BARCELONA PRÀCTIQUES EXTERNES ---
08/10/2013 UNIVERSITAT POLITÈCNICA CATALUNYA COL.LABORACIÓ ---
08/10/2013 ACORD MARC UPC BEQUES MB  
18/10/2013 ALMONIR MODERN COMPANY SERVEIS DE MARKETING  
27/01/2014 AJUNTAMENT DE SANT FELIU JOVES PER L'OCUPACIÓ  
25/06/2014 ASSOCOME COL.LABORACIÓ I PROMOCIÓ "BEQUES MB-ESAB"  
25/06/2014 GENERALITAT DE CATALUNYA PRÀCTIQUES EMPRESES  
02/09/2014 ECOENERGIES CONVENI DE COL.LABORACIÓ  
06/12/2014 ALIMENTARIA EXHIBITIONS S.L.U. INTERCANVI DE PRESTACIONS ---
13/01/2015 CAWA COL.LABORACIÓ DESENVOLUPAMENT UNITATS ALIM. ---
17/02/2015 MERCATS DE BARCELONA ACORD DE PATROCINI DE LA “9th INTERNATIONAL PUBLICMAMRKETS CONFERENCE" ---
26/02/2015 BARCELONA ACTIVA COL.LABORACIÓ PER LA IMPARTICIÓ D’ACCIONS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL CONTINUADA. ---
21/04/2015 ESCI-UPF COL.LABORACIÓ PER PROGRAMES DE FORMACIÓ DE GRAU I CONTINUADA. ---
22/04/2015 FUNDACIÓ BCNA OLÍMPICA COL.LABORACIÓ EN LA DIFUSIÓ, PROMOCIÓ EN LES TASQUES DE FBO. ---
04/05/2015 SAGRAT COR SARRIÀ COL.LABORACIÓ PER DESENVOLUPAR EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA ---
13/05/2015 SERVIFRUIT GOMAB COL.LABORACIÓ DESENVOLUPAMENT DE CURSOS PER APRENDRE UN OFICI EN EL SECTOR AGROALIMENTARI ---
22/05/2015 CONSORCI D'EDUCACIÓ ENTRE BCNA I MB COL.LABORACIÓ PER DESENVOLUPAR EL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES. ---
13/10/2015 PROJECTE INFRASTRUCTURA DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS CREACIÓ D’UNA XARXA DE INFRASTRUCTURA PÚBLICA PER FACILITAR LA IMPLANTACIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC. ---
09/11/2015 ARAIK GALSTYAN MERCADEMOSTRACIONS FLOR 2015 3.500 €
18/10/2016 AJUNTAMENT DE VILADECANS, FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA I FUNDACIÓ PRIVADA PARC INNOVACIÓ TECNOLÒGICA COL.LABORACIO PER DUR A TERME EL PROJECTE “FOOD & IOT” STARTUPS INNOVADORES PER DISTRIBUCIÓ SOSTENIBLE 13.730,92 €
30/10/2016 ASSOCOME  COMPROMIS DE MERCABARNA PER LA REDUCCIÓ DEL MALBARATAMENT D’ALIMENTS ---
07/12/2016 ECAT LLUÏSA CURA COL.LABORACIÓ DINS EL PROGRAMA DE “BEQUES MERCABARNA”PER LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES SITUADES A MERCABARNA. ---
12/01/2017 VIIA ACORD DE CONFIDENCIALITAT PER DEFINIR LES REGLES DE PROTECCIÓ PER LA UTILITZACIÓ DE INFORMACIONS CONFIDENCIALS QUE LES PARTS INTERCANVIEN ---
15/02/2017 MARESMAR, S.L.U. SUPORT A LA CONTRACTACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL REALITZATS PER SERVEIS DE FORMACIÓ DE MERCABARNA 4245,60
23/03/2017 FUNDACIÓ COMTAL CONVENI COL.LABORACIÓ ENTRE MERCABARNA I FUNDACIÓ COMTAL PER TENIR PRESENCIA PUBLICITÀRIA. ---
19/05/2017 WUWM (UNIO MUNDIAL DE MERCATS MAJORISTES) ACORD ENTRE MERCABARNA I LA WUWM EN LA REALITZACIÓ DE LA CONFERÈNCIA D’ABRIL 2018 ---
20/05/2017 ACIDH CONVENI PER ARTICULAR LES SESSIONS D’INFORMACIÓ PER DONAR A CONÈIXER ELS SECTORS PRODUCTIUS I EL MAPA D’OCUPACIONS DEL TERRITORI ---
21/09/2017 BARCELONA ACTIVA CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE BARCELONA ACTIVA I MERCABARNA PER IMPULSAR L’EMPRENEDORIA I DONAR SUPORT A LES EMPRESES  ---
20/11/2017 GRB SERVEIS, S.L. ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE GRB I MERCABARNA PER DONAR A CONÈIXER ALS ESTABLIMENTS ADHERITS AL GREMI ELS SERVEIS/PRODUCTES DE MERCABARNA ---
12/02/2018 SEPI CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER PROMOURE LA SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE ---
23/03/2018 ASSOCOME ACORD ENTRE MERCABARNA I ASSOCOME PER SOTS-ARRENDAMENT ---
05/04/2018 UPC CONVENI FORMACIÓ ENTRE UPC I MERCABARNA PER LA IMPARTICIÓ DE SESSIONS DE FORMACIÓ PER L’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA DE BARCELONA 4.500 €
01/06/2018 INCORPORA “LA CAIXA” ORGANITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES AD-HOC ENTRE MERCABARNA I INCORPORA PER LA INSERCIÓ DE PERSONES  DE COLECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ AL MON LABORAL ---
11/07/2018 GREMI DETALLISTES FRUITES COL.LABORACIÓ D’ACCIONS CONJUNTES DE PROMOCIÓ DEL MCFH ---
16/08/2018 GARCIMAR, S.L. CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER DONAR SUPORT A LA CONTRACTACIÓ LABORAL PROVINENT DEL CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL. 4.500 €/ALUMNE
05/11/2018 CONSELL ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE MERCARBARNA I CEEB EN QUE AUTORITZA A CEEB A REALITZAR EL CIRCUIT DE BCNA ORIENTACIÓ A L’INTERIOR DE LA UNITAT ALIMENTARIA DE MERCABARNA ---
10/11/2018 MWCB CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER TREBALLAR CONJUNTAMENT PER DESENVOLUPAR INICIATIVES TECNOLÒGIQUES I ESTRATÈGIQUES DINS LA INICIATIVA DE 5GB ---
27/11/2018 CONSULTORES DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN ACORD DE  COL.LABORACIO ENTRE MERCABARNA I CONSULTORES DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN PER DONAR A CONEIXER ELS ESTABLIMENTS ADHERITS AL GREMI ELS SERVEIS I PRODUCTES COMERCIALITZATS A MERCABARNA 2.000 €
04/12/2018 FUNDACIO PRIVADA PARC INNOVACIÓ TECNOLOGICA I EMPRESARIAL LA SALLE CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE MERCABARNRA I FUNDACIO LA SALLE PER LA CREACIO DE NOUS PROJECTES TECNOLÒGICS 2.000 €
18/01/2019 ORDRE SOCIAL SANT JOAN DE DEU CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE MERCABARNA I ORDRE SOCIAL SJD PER PPUBLICITAR A MERCABARNA EN L’ESDEVENIMENT ORGANITZAT PER ORDRE SOCIAL SJD 3.000 €
06/06/2019 IMMB ACORD ENTRE MERCABARNA I IMMB PER L’EXECUCIÓ PARCIAL DEL PROJECTE “PARADISTES VERDS” DE IMMB ---
18/02/2019 CENTRO AAGROALIMENTARIO DE ROMA (C.A.R,ScpA) ACORD ENTRE MERCABARNA I CAR,ScpA PER LA COMERCIALITCIÓ DE PRODUCTES AGRÍCOLES I INTERCANVI TÈCNIC DEL MERCAT MAJORISTA

---

27/02/2019 FUNDACIO EINA ACORD ENTRE MERCABARNA I FUNDACIO EINA PER COL.LABORAR EN LA MEMORIA DE SOSTENIBILITAT DE MERCABARNA ---
31/10/2019 IMSSB ACORD DE COL.LABORACIO ENTRE MERCABARNA I IMSSB PER LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ ---
25/11/2019 BARCELONA ACTIVA SAU SPM CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE MERCABARNA I BARCELONA ACTIVA PER EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA INNOFOOD ---
01/02/2020 MUSEU DE GRANOLLERS CONVENI ENTRE MERCABARNA I EL MUSEU DE GRANOLLERS EN QUE MERCABARNA COL.LABORA EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT ORDINARIA DEL MUSEU A CANVI DE PUBLICITAT 2.000 €
02/06/2020 FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORD CAPITAL FOUNDATION ( MWCAPITAL) CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE MERCABARNA I MWCAPITAL 30.000 €
24/07/2020 NEDGIA CATALUNYA, S.A. CONVENI ENTRE MERCABARNA I NEDGIA PER LA CONSTRUCCIÓ D’INSTAL.LACIONS DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL A MERCABARNA I AMPLIACIO DE RED AL BIOMARKET 18.427,50 €
15/09/2020 CONSORCI DE LA ZONA FRANCA CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE MERCABARNA I EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA PER PROMOURE INICIATIVES QUE ATORGUIN VISIBILITAT A LA DONA EN L’ÀMBIT INDUSTRIAL I LABORAL. ---