Disponible la primera Memòria de Sostenibilitat de Mercabarna

Juliol 2018

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) vehicula el contingut d'aquest anuari i es posiciona com un element transversal en la gestió del polígon alimentari.  

Mercabarna ha elaborat la seva primera Memòria de Sostenibilitat i es converteix en un dels primers mercats majoristes de l'Estat espanyol que aposta per aquest format centrat en la RSC. La principal característica d'aquest tipus d'anuari és que analitza l'impacte econòmic, ambiental i social de l'empresa en l'entorn en el qual duu a terme la seva activitat. En aquest sentit, la Memòria de Sostenibilitat esdevé una eina que ajuda a definir i reajustar les accions d'aquelles empreses que volen ser socialment més responsables, com és el cas de Mercabarna.

Per elaborar aquesta memòria, s'han tingut en compte els indicadors que estableix la Global Reporting Initiative (GRI), la institució de referència en matèria d'informes de sostenibilitat. El resultat d'aquesta feina de recopilació i d'anàlisi és un exercici de transparència on Mercabarna mostra com s'organitza, quins són els objectius estratègics que persegueix i amb quines polítiques i accions vol materialitzar-los.

En aquesta memòria, Mercabarna inclou també els fets més destacats de la Unitat Alimentària succeïts al 2017 i les dades de comercialització dels diferents sectors d'activitat.   

La Memòria de Mercabarna 2017