Enllestides les obres de modernització del Pavelló Polivalent

A finals d’abril finalitzen les intervencions de millora al Pavelló Polivalent. Iniciades al febrer de 2014, les obres han consistit, principalment, a millorar el sistema de subministrament d’aigua i de protecció davant d’incendis, i propiciar l’estalvi d’energia.

Concretament, s’han centralitzat els comptadors d’aigua i se n’ha renovat la canalització, que en ser antiga i estar soterrada es veia afectada per avaries de difícil solució. També s’han habilitat quatre noves vies amb mànegues d’extinció d’incendis; s’ha sectoritzat el pavelló amb diverses portes resistents al foc, que impedeixen que els incendis es propaguin; i s’ha instal·lat un fals sostre que facilita una major netedat dels espais.

Pel que fa a l’estalvi energètic, s’ha substituït tot el sistema d’il·luminació del pavelló per pantalles de leds. I s’han renovat els serveis, on també s’han instal·lat aixetes que propicien l’estalvi d’aigua.