Joan Llonch, president de l'Associació de Concessionaris de Mercabarna (Assocome): “La finalització de l'allargament de les concessions de la ZAC ha estat un èxit total”

P- Quina valoració fa del 2014?
R- És una valoració positiva però amb matisos. Per una banda, les vendes han augmentat però, per l’altra, el volum de pagaments pendents també. A això cal afegir que molts dels membres de Mercabarna estem patint una inseguretat total. I, en referència a les companyies de serveis a l’usuari que hi ha al recinte (restaurants, perruqueria, farmàcia, etc.) tampoc apreciem que vagin massa bé.

P- Quines són les fites més importants que s’han aconseguit durant l’any passat?
R- Des del meu punt de vista, una de les fites més importants que s’han aconseguit durant l’any són les relacions amb la presidenta de Mercabarna i la Direcció General. També s’ha acabat de completar l’allargament de les concessions de les empreses de la Zona d’Activitats Complementàries (ZAC), cosa que ha estat un èxit total.

P- Què ha quedat per fer?
R- Pel que fa a les millores i els objectius pendents, hi ha empreses que estan passant un “refredat” important i ens caldria una mica de sensibilitat a tots els sectors, tot i l’allargament de les concessions esmentat abans, ja que, els preus són massa elevats.

P- Quins són els seus desitjos per al 2015?
R- De cara a aquest any, tot i la situació que estem passant, i de la qual tots en teniu coneixement, opino que si repetim resultats podrem donar-nos per satisfets.

Joan Llonch, president de l'Associació de Concessionaris de Mercabarna (Assocome)