La majoria d'empreses de la ZAC ja han assegurat la seva continuïtat a Mercabarna

El 2014 es van tancar amb un 71% de la superfície de la Zona d’Activitats Complementàries (ZAC) amb el futur garantit a Mercabarna. Un total de 65 empreses van signar, al llarg de l’any passat, la seva continuïtat dins de la Unitat Alimentària més enllà de 2017 (any en el qual finalitzen els contractes de permanència al recinte), cosa que converteix el 2014 amb l’exercici amb més renovacions signades.

La ZAC aglutina empreses de transformació i importació i exportació d'aliments frescos, firmes de logística i de servei al restaurador, cadenes de distribució, entre d'altres.