L'Associació Clúster Alimentari de Barcelona obté el certificat Bronze Label d'Excel·lència de Clústers

Aquest certificat, atorgat per l'European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) en el marc de l'European Cluster Excellence Initiative, reconeix la tasca de gestió del Clúster i permet tenir més facilitats a l’hora d’accedir a les línies d’ajudes europees. A més, aquest certificat és un dels criteris indispensables per formar part del programa Catalonia Clústers, que ofereix serveis d’assessorament, formació, etc. als clústers que l’integren.