Aposta per continuar i créixer dins de Mercabarna

Ja són quaranta empreses de la Zona d’Activitats Complementàries (ZAC) les que han signat, en el que portem de 2014, els contractes que asseguren la seva continuïtat dins de Mercabarna. Aquest bon ritme en el procés de renovacions –que ja va començar el 2013 amb la formalització de 17 contractes–, és fruit de l’annex a l’acord marc de 2009 signat entre Mercabarna i l’Associació de Concessionaris Majoristes (Assocome) a finals de 2012. En aquest annex, s’establien noves condicions de renovació adaptades a la situació econòmica, cosa que ha facilitat que més empreses estiguin apostant per garantir la seva presència dins del polígon alimentari.

A mes de juliol, ja s’haurà renovat prop d’un 70% de les més de 32 hectàrees de terreny edificable que ocupa la ZAC, i s’espera que totes les renovacions estiguin completades a finals d’aquest any.

Ocupació als terrenys del Multiservei III
En els darrers mesos, el moviment en els magatzems del Multiservei III i en el seu entorn s’ha vist incrementat.

D’una banda, gràcies a la incorporació de dues noves empreses a les instal·lacions del Multiservei III, com són la firma del sector del peix Comercial de Pescados Mar Fish, i Sociedad Frutícola Vital Fruta, companyia dedicada a l’elaboració de quartes gammes de fruites i hortalisses.

I, per l’altra, gràcies a la construcció de noves naus a les parcel·les que hi ha situades al cantó del Multiservei III. Una és la seu del Grupo Olano, operador logístic que està especialitzat en el transport de peix, i que d’aquesta manera aposta per tenir presència consolidada dins de Mercabarna.

L’altra nau és la de la firma Covemat, dedicada a la compra-venda de remolcs frigorífics i equips de fred, i que des dels anys 90 tenia el seu magatzem on ara s’està aixecant el nou aparcament en alçada de Mercabarna.

La nau del Grupo Olano i la de Covemat (en plena construcció) s’han aixecat en una de les parcel·les annexes al Multiservei III