Entrevista a Eloísa Olmos, sòcia directora d'IXEM Consultors

1. Quan parlem de descobrir el talent en una empresa, a què ens referim exactament?
Es tracta d'identificar de manera objectiva les persones que tenen un alt potencial de desenvolupament amb la finalitat de fer-les créixer. Així, guanya el treballador i guanya l'empresa.

2. Què entenem per una persona amb talent?
El talent és un conjunt de capacitats que té un individu i que li permeten desenvolupar la seva activitat, sigui quina sigui, amb gran eficàcia i aportant valor afegit a l'organització. Són persones que tenen una visió global, habilitats comunicatives, flexibilitat, capacitat d'aprenentatge, entre altres característiques.

3. Quins avantatges té per a una empresa el cercar persones amb talent dins de la seva pròpia organització i no fora?
Un és l'estalvi de costos ja que un procés de selecció extern genera més despeses que un intern. A més, buscant talent dins de l'empresa pots trobar diverses persones amb potencial cosa que et permetrà resoldre necessitats futures. En una selecció externa, cada vegada que necessites una persona has d’obrir un nou procés.

4. Algun avantatge més?
Altres avantatges són, d’una banda, el grau de compromís que generes entre les persones amb talent. I, de l’altre, la lectura positiva que es fa des de la resta de l'empresa, que veuen com es cuida i es desenvolupa persones de la pròpia plantilla.

5. Quines eines tenen les empreses per detectar persones amb potencial?
Hi ha dues eines molt potents, l’assessment i l'entrenament dels comandaments per a ajudar-los a identificar les persones amb talent. A la conferència a Mercabarna explicarem en què consisteixen cadascuna.

6. Un cop es detecta una persona amb potencial, què s’ha de fer?
És fonamental dissenyar un pla de desenvolupament per a aquesta persona que consti de dos pilars bàsics. Primer, d’un pla de formació i entrenament. I, segon, d’un pla d'activitats que permeti a aquesta persona amb talent guanyar experiència en situacions de major responsabilitat.