Formació obligatòria per a transportistes

Els Serveis de Formació de Mercabarna, conjuntament amb l’escola Goncal, imparteixen la Capacitació Professional de Conductors (CAP), una formació que han de realitzar obligatòriament tots els transportistes.

El CAP és una certificació que acredita que les persones que condueixen vehicles pesants, destinats tan al transport de mercaderies com de viatgers, han superat els cursos i exàmens que requereix la nova formació obligatòria a tota la Unió Europea.

La data límit per cursar aquesta formació depèn de la xifra en la qual acabi el document d’identitat del conductor. Concretament, abans del 10 de setembre d’aquest any, hauran de tenir aquest certificat tots aquells transportistes de mercaderies que tinguin els permisos (C1, C1+E, C, C+E) expedits abans de l'11/09/2009 i el seu DNI acabi en 5 o 6. El curs per obtenir el CAP és de 35 hores.

Amplia la informació sobre els cursos de Capacitació Professional de Conductors

Per a més informació, podeu contactar amb info(ELIMINAR)@goncalformacio.es o a formacio(ELIMINAR)@mercabarna.cat

Els conductors que tinguin el DNI acabat en 5 o 6 han d'obtenir el CAP abans del 10 de setembre