Contactes amb potencials clients, a Fruit Logistica

Les companyies de Mercabarna –totes elles adherides a l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona– van tenir l’oportunitat de reunir-se amb compradors, que van ser detectats i seleccionats gràcies a un estudi de mercat realitzat pel clúster per conèixer possibles clients del sector hortofructícola a Alemanya i Polònia.

És la segona acció d’aquestes característiques que organitza el clúster “Mercabarna Export”. La primera va tenir lloc a la fira Seafood amb companyies del sector del peix.

Actualment s’està treballant per realitzar noves trobades amb clients potencials, ja sigui fent missions inverses a Mercabarna o participant en noves fires alimentàries.

El clúster "Mercabarna Export" va preparar reunions comercials entre empreses i possibles compradors internacionals