Mercabarna, a la presentació del projecte del Corredor Mediterrani

La direcció de Mercabarna va participar en una jornada on es va debatre sobre l’estructura i les necessitats del tram del Corredor Mediterrani que connectarà Lió amb Madrid.

La jornada, impulsada per l’Autoritat Portuària de Barcelona, es va celebrar el passat 24 de gener a Perpinyà i va aplegar els principals actors implicats en el desenvolupament del Corredor Mediterrani i, en concret, la secció que enllaçarà Lió amb Madrid, conegut com projecte CLYMA. L’objectiu era posar en comú les perspectives d’operadors i usuaris quant a les infraestructures i serveis d’aquest projecte. 

La direcció de Mercabarna va estar present en aquesta trobada en el marc de totes les accions estratègiques que s’estan realitzant per veure quins projectes de futur es poden engegar per fer més eficient la importació i exportació dels productes peribles, tot tenint en compte que, actualment, el transport ferroviari d’aliments frescos és, encara, un dels temes logístics a desenvolupar.