Buscant sinergies amb altres clústers catalans

L’Associació Clúster Alimentari de Barcelona, entitat que impulsa Mercabarna, està potenciant les relacions amb altres clústers catalans amb la idea de desenvolupar projectes que beneficiïn les empreses associades.

Un exemple d’aquesta voluntat de col·laboració és el workshop creat entre l’Associació Clúster Alimentari i el Packaging Clúster, i que va arrencar a mitjans novembre amb l’objectiu de posar en comú les problemàtiques i solucions de les empreses a l’hora d’envasar aliments frescos.

El passat 21 de gener, es va donar un pas més en el marc d’aquesta col·laboració amb una nova reunió entre les firmes dels dos clústers, celebrada al Centre Tecnològic Leitat, a Terrassa. En aquesta nova reunió es va acordar avançar en el grup de treball dedicat al desenvolupament d’un packaging innovador que serveixi per allargar la vida útil dels productes peribles, i en el qual hi participarà una empresa de Mercabarna i tres del Packaging Clúster.

Potenciar la xarxa de clústers catalans
Així mateix, el 27 de gener, l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona va participar en una trobada amb els 22 clústers que, actualment, conformen la Xarxa Catalana de Clústers. A la reunió es va posar l’accent en com aprofitar la potencialitat de la xarxa de clústers per millorar la difusió de les accions que estan realitzant aquestes entitats i en les estratègies a seguir per fomentar encara més la col·laboració entre clústers per desenvolupar nous projectes.

L'Associació Clúster Alimentari de Barcelona potencia les relacions amb altres clústers empresarials