Els escolars catalans s’apropen al món dels productes frescos a Mercabarna

Que els nens coneguin a fons els productes frescos i que, de retruc, ells i les seves famílies els consumeixin més. Aquest és un dels objectius principals que persegueixen les campanyes infantils que se celebren a Mercabarna (“5 al dia”, “Creix amb el peix” i “Flors i plantes, cada dia”) i que impulsen conjuntament la direcció de Mercabarna amb els Gremis de Majoristes de Fruites i Hortalisses i del Peix i l’Associació d’Empresaris Majoristes de Mercabarna-flor i Rosa Valls-formació respectivament.
Durant el curs 2012-13, un total de 11.826 infants van prendre part en alguna de les tres campanyes i, segons les enquestes de satisfacció que es realitzen als mestres un cop finalitzades aquestes activitats, els escolars van treure un gran profit de la seva visita a Mercabarna.
La majoria de mestres van valorar amb molt bona nota les campanyes, ja que els serveixen perquè els alumnes aprenguin més sobre els productes frescos i obtinguin una idea clara sobre els beneficis per al benestar físic i emocional que comporta el consum de fruites, hortalisses, peix, marisc, flors i plantes.

Impacte sobre la dieta de les famílies
A banda de les enquestes per als professors, les campanyes “5 al dia” i “Creix amb el peix” també realitzen qüestionaris a les famílies dels nens participants per valorar l’impacte posterior que tenen aquestes campanyes en els hàbits alimentaris dels infants.
En el cas de “5 al dia”, l’enquesta realitzada el curs passat revelava que, arran de la visita, el 32% dels nens demanen als seus pares productes hortofructícoles que abans no consumien. A més, el 29% mengen més fruites i el 16% més hortalisses, després de passar per Mercabarna. Pel que fa a “Creix amb el peix”, les enquestes van indicar que, després de participar a la campanya, el 16% dels infants van millorar la seva actitud envers el consum del peix i el 10% s’atrevia a provar noves varietats. La campanya també té un impacte en tota la família, ja que un 21% d’elles van afirmar que havien incrementat la ingesta de peix arran del pas dels seus fills per Mercabarna.

Durant el curs 2012-13, 11.826 infants
van participar a les campanyes infantils
que es fan a Mercabarna:

“5 al dia”: 5.216 participants
“Creix amb el Peix”: 5.946 participants
“Flors i plantes, cada dia”: 664 participants

Campanya infantil ''5 al dia''
Campanya infantil ''Creix amb el Peix''