Augmenta la comercialització del musclo català durant el juny

Des de fa dos anys, aprofitant la celebració de Sant Joan, el Gremi de Majoristes del Peix (GMP), amb la col·laboració del Gremi de Peixaters i de la Federació de Productors de Mol·lusc del Delta, organitzen una campanya per promoure el consum de musclos, especialment els procedents de la zona de Tarragona.
Precisament, el mes de juny –sobretot els dies previs a la revetlla de Sant Joan– el musclo de roca autòcton va experimentar un important increment en la comercialització respecte al musclo originari de Galícia, amb un augment del 50% en comparació amb el mateix mes de 2012.
De fet, si el juny de l’any passat el musclo tarragoní va suposar un 31% del total venut al Mercat Central del Peix, aquest any ha representat prop del 59%. Un creixement que s’explica, sobretot, per la bona qualitat i la gran producció que ha presentat aquesta varietat de musclo. En canvi, el musclo gallec –que generalment té un pes més important en el total comercialitzat– ha reduït a la meitat el seu volum per problemes de producció. Això ha suposat que les vendes globals de musclo durant el juny hagin disminuït prop d’un 18% respecte a l’any passat.