Publicada la Memòria Econòmica i d'Activitats de 2012

Ja s’ha editat la Memòria Econòmica i d’Activitats de 2012 de Mercabarna, la publicació on s’expliquen els fets més rellevants ocorreguts durant l’any i es donen les xifres econòmiques i financeres de Mercabarna, així com les principals dades de comercialització dels Mercats Centrals, l’Escorxador i la Zona d’Activitats Complementàries. Com cada any, la Memòria incorpora contingut especial que, en aquesta ocasió, s’ha dedicat a donar a conèixer els valors de Mercabarna, destacant els seus trets principals com a líder en alimentació fresca, com a motor econòmic per a Barcelona, Catalunya i Espanya i com a polígon compromès amb la societat i l’entorn. Com a novetat, aquest any, s’ha apostat per fer una publicació més sintètica, amb un menor nombre de pàgines, amb la finalitat de fer-la més àgil i fàcil de llegir.

Us podeu descarregar la Memòria a l’apartat de Premsa i publicacions del web de Mercabarna: www.mercabarna.es

La portada de la Memòria Econòmica i d'Activitats de 2012
Pàgina interior de la Memòria 2012