Incorpora futurs professionals del sector a la teva empresa

El Servei de Formació de Mercabarna disposa d’un autèntic viver de treballadors per a les empreses del polígon alimentari. Es tracta dels alumnes que participen en els cursos de formació ocupacional que es realitzen en aquest centre formatiu.
Un cop finalitzen el curs, aquests futurs professionals disposen d’un període de pràctiques en empreses del sector que els permet posar en pràctica les lliçons apreses durant la formació i adquirir experiència professional. Això representa una bona opció per a les empreses, ja que, tal i com explica la responsable dels Serveis de Formació de Mercabarna, Maite Palat, “les companyies poden cobrir vacants permanents o temporals, amb persones que tenen una formació acreditada i, a més, sense que això els representi cap despesa econòmica”. El 2012, una dotzena d’empreses de Mercabarna ja van aprofitar aquesta oportunitat oferint pràctiques a prop d’una cinquantena d’alumnes.

Dependents polivalents, carnissers, auxiliars en floristeria...

Durant el mes de maig, finalitzaran els 8 cursos ocupacionals que actualment s’estan impartint a Mercabarna, cosa que significa que, a partir de juny, els alumnes començaran les seves pràctiques.

En total, es podrà escollir entre 120 participants que s’han especialitzat en activitats de comerç i magatzem, manipulació de productes carnis i venda de productes florals.

Per consultar els períodes de pràctiques dels diferents cursos de formació de Mercabarna: www.mercabarna.es

Alguns dels alumnes que participen en aquests cursos poden realitzar les pràctiques a les diferents empreses del sector carni del recinte