Lluís Alberich:"Estem estudiant crear una xarxa de fred pròpia"

Entrevista a Lluís Alberich, director de Mitjans i Serveis de Mercabarna

Mercabarna i Assocome integren la Comissió d’Energies, pensada per buscar formules d’estalvi energètic per a totes les empreses del recinte.

P- Per què van crear aquesta comissió?
R- La idea és veure quines iniciatives podem engegar perquè els costos de les energies no tinguin tanta repercussió en el funcionament de les empreses. Com? Aprofitant les economies d’escala que es donen en el recinte i que ens permeten plantejar-nos accions conjuntes.

P- Per exemple?
R- Un dels projectes en desenvolupament és la contractació conjunta per part de les empreses de Mercabarna dels serveis energètics. I, l’altre iniciativa que s’està estudiant, amb el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona, és la creació d’una xarxa d’abastiment de fred pròpia que reduiria la factura en aquest servei, simplificaria el manteniment de les instal·lacions i beneficiaria el medi ambient ja que es redueixen les emissions de CO2.

P- Com funcionaria aquest sistema?
R- Es tracta d’aprofitar el fred que es genera en la regasificació del gas natural, que arriba al Port de Barcelona en estat líquid, a estat gasós. En aquest procés es produeix una gran quantitat de fred que es desaprofita i que serviria per abastir Mercabarna i empreses del Consorci de la Zona Franca.

P- Mercabarna també ha aplicat mesures per millorar l’eficiència en les seves instal·lacions?
R- Sí, per exemple, hem introduït sistemes d’estalvi energètic en les càmeres frigorífiques de Mercabarna-flor i hem incorporat nous comptadors a l’Escorxador, que ens han permès reduir el consum fins el 10%.

Lluís Alberich, director de Mitjans i Serveis de Mercabarna