Albert Salas:"Per estalviar és bàsic saber en què consumim més energia"

Entrevista a Albert Salas, tècnic d'indústria de Institut Català de l'Energia (ICAEN)

L’ICAEN és l’òrgan de la Generalitat de Catalunya encarregat d’impulsar mesures per millorar l’eficiència energètica.

P- Per què és important apostar per l’eficiència energètica?
R- Per una qüestió de competitivitat. L’energia s’està encarint molt, i al tractar-se d’un subministrament estratègic, acaba tenint un impacte molt rellevant en el compte de resultats d’una empresa a mig o llarg termini.

P- Què poden fer les empreses per començar a estalviar?
R- És bàsic mesurar els nostres consums, és a dir, saber en quins conceptes gastem més. Així podrem determinar on i com podem estalviar. Per això, es recomanable no tenir un únic comptador, sinó tenir-ne un per saber la despesa que tenim en les càmeres de fred, un que mesuri el sistema de ventilació, un altre per a la il·luminació...

P- I un cop mesurades les despeses energètiques?
R- Pots començar a gestionar millor els teus recursos o bé buscar solucions en equipaments a través d’empreses especialitzades del sector. També, al nostre web (www.gencat.cat/icaen) tenim una aplicació, anomenada Mapa de mesures per a l’estalvi i l’eficiència energètica, on oferim algunes recomanacions bàsiques per estalviar energia en diferents àmbits de l’empresa.

P- Els resultats arriben ràpid?
R- Un dels al·licients d’aquestes mesures és que l’estalvi es comença a notar des del minut zero. A més, quan parlem d’inversions, hem de preveure un retorn força ràpid, en 2 o 3 anys. A més, cal recordar que les empreses disposen d’incentius fiscals per invertir en equipaments que siguin més eficients energèticament i que col·laborin en la reducció de l’emissió de gasos contaminants.

Albert Salas, tècnic d’indústria de Institut Català de l’Energia (ICAEN)