Avancen els grups de treball del Codi de Bones Pràctiques Comercials

Les diferents institucions i entitats amb un paper destacat dins de la cadena agroalimentària que integren el Codi de Bones Pràctiques comercials, entre les quals s’hi troben Mercabarna i el Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM), segueixen treballant per definir iniciatives concretes que permetin millorar el funcionament de sector i les relacions entre els diferents agents de la cadena.
Actualment, s’estan impulsant dos projectes específics. Un, que veurà la llum en els propers mesos, es basa en la posada en marxa de diverses campanyes de promoció, on s’implicaran tots els esglaons de la cadena, per donar a conèixer entre els consumidors les característiques, propietats i diferents formes de consum de determinats productes locals i de temporada.
L’altre projecte que s’està estudiant és l’establiment de dues tipologies de documents comercials, o bé la creació d’un marc de referència contractual o bé la d’un acord d’intencions, que permetin agilitar i assegurar les transaccions comercials entre els diferents actors que intervenen en la comercialització dels aliments.