Comercials en 'forma'

Tècniques per millorar la venda
Un d’aquests cursos és el de “Gestió de la venda”, que s’organitzarà conjuntament amb el Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM). Aquesta formació està pensada perquè els participants analitzin els punts forts i febles de la seva forma de vendre i adquireixin noves tècniques i habilitats comercials.

Curs per aprendre a reclamar els impagats
Assegurar el cobrament d’una venda, conèixer les eines per reclamar un impagament, evitar els morosos, etc. Aquests són alguns dels continguts de l’altre formació adreçada als comercials. Es tracta del curs “Gestió de cobraments i reclamació d'impagats”, que ja es va realitzar l’any passat per al personal administratiu de les empreses i que, ara, tindrà uns continguts enfocats als professionals comercials, que són els que generalment fan el primer contacte amb els clients i tenen una relació més directa amb ells. Impartirà el curs el morosòleg i professor de Finances de EAE Bussines School, Pere Brachfield, un autèntic expert mundial en aquesta matèria (www.perebrachfield.com). 

Més informació: www.mercabarna.es/serveis/formacio/cursos

Els comercials de les empreses tenen una bona oportunitat per formar-se gràcies als cursos que organitza l'Àrea de Formació