Mercabarna, compromís amb el medi ambient

Fa 10 anys que es va col·locar la primera pedra d’aquest compromís sostenible, amb la posada en marxa del Pla Mediambiental i de Gestió de Residus de Mercabarna. Una iniciativa pionera que va comptar amb la col·laboració de totes les associacions empresarials del recinte i que, encara avui, està considerada un model de referència per a d’altres mercats majoristes del món.
Aquest Pla va suposar instaurar un sistema de recollida selectiva dels residus sustentada en dos grans pilars: els contenidors-compactadors ubicats als Mercats Centrals per separar les deixalles i el Punt Verd, una deixalleria especialitzada on majoristes i minoristes dipositen els seus residus (matèria orgànica vegetal i de peix, fusta, cartró, vidre, plàstic i terra). Uns residus que, després, són transportats a plantes de tractament especialitzades on se’ls dóna “una segona vida”.

Alt nivell de reciclatge
Gràcies a aquest sistema, Mercabarna pot presumir d’uns alts nivells de reciclatge. Es recicla el 74,8% dels residus comercials que es recullen en aquest polígon alimentari, percentatge que, si sumem els residus industrials de l’Escorxador (sang, despulles, óssos, etc.), augmenta fins el 80%. Molt lluny queda aquell 30% de fa una dècada.
Per seguir augmentant el volum de reciclatge, en aquests anys s’han fet actuacions com la incorporació de la separació de nous materials (porexpan i film), la renovació dels contenidors de recollida selectiva o la realització de campanyes de sensibilització mediambiental per als usuaris. El següent pas d’aquest Pla posarà l’èmfasi en la reducció de residus.

Política d’aigua, d'estalvi energètic...
Però, la política ambiental de Mercabarna inclou altres aspectes. Per exemple, el tractament de les aigües residuals procedents, sobretot, de l’Escorxador. Des de fa poc, Mercabarna compta amb una depuradora biològica d’alta càrrega que permet assolir un alt grau de depuració en l’aigua que s’aboca al clavegueram, millorant els requisits que imposa la legislació vigent en aquesta matèria. Pel que fa a l’aigua, també hi ha una aposta per l’estalvi, fent servir l’aigua del subsòl (no apta per al consum) per a la neteja viària i el reg.
També, s’estan adoptant mesures per reduir la contaminació atmosfèrica. Així, s’han incorporat vehicles híbrids a les flotes dels serveis de Neteja i de Seguretat i s’està potenciant el manteniment de l’arbrat del recinte com una font per assegurar la bona qualitat de l’aire.

 • Entrevista a: Joan Carles Artés, Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM)

  "Gràcies a aquest model de reciclatge el Mercat està més organitzat"

  P- Quina valoració fa de la política ambiental de Mercabarna?
  R- En el reciclatge de matèria orgànica, cartró i fusta s’ha avançat molt en aquests deu anys. Gràcies al Punt Verd i als contenidors dels Pavellons s’ha facilitat a les empreses la feina de separació, i això ha estat molt beneficiós per a la gestió del Mercat. Tot està més net i organitzat.

  P- Què s’hauria de millorar?
  R- La gestió dels envasos de plàstic. Aquestes caixes s’han de retornar i, avui, encara se’n perden moltes perquè els usuaris detallistes les llencen al Punt Verd.

  P- El Gremi té algun projecte sostenible?
  R- De moment, estem definint el projecte de modernització del Mercat Central, així que totes les possibles iniciatives mediambientals aniran lligades a aquest futur projecte.

 • Entrevista a: Cecilio Salmerón, responsable de l’empresa que gestiona els residus de cartró de Mercabarna

  "Els contenidors-compactadors de cartró de Mercabarna són exclusius"

  P- Es genera molt cartró a Mercabarna, oi?
  R- Un dia de molta activitat podem recollir 4.000 kg. de cartró en menys d’una hora! I, en un mateix dia, arribar a omplir 3 contenidors grans! Per això, vam dissenyar uns contenidors-compactadors exclusius per al Punt Verd de Mercabarna, per poder gestionar el gran volum d’aquest residu de manera ràpida i eficient.

  P- Són màquines que només té Mercabarna?
  R- Sí, són dissenyades a mida, amb boques més grans, que compacten a major velocitat i amb un plat de premsar especial, cosa que permet gestionar grans volums de cartró.

  P- Amb aquest cartró, què es fa?
  R- Un cop s’omple un contenidor, el traslladem a la nostra empresa i fem bales de cartró compactat. Aquestes s’envien a una altra empresa que les transforma en una pasta que servirà per fer cartró nou. És a dir, que el que era una caixa de cartró per a la fruita torna a ser una caixa de cartró per a la fruita. 

 • Entrevista a: Pasqual Calafell, cap de servei de Tractament de Matèria Orgànica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

  "Amb la matèria orgànica procedent de Mercabarna es produeix biogàs i adob"

  P- La seva entitat s’encarrega de gestionar la matèria orgànica procedent de Mercabarna.
  R- Sí, al principi la qualitat de la matèria orgànica que ens arribava de Mercabarna no era l’adequada, però actualment té un nivell d’impropis molt baix, inferior al 5%, i per tant, és un material fàcilment tractable.

  P- Això vol dir que la separació d’orgànica es fa correctament?
  R- El percentatge d’impropis en la fracció orgànica indica la qualitat del residu i la bona separació. Això és important, ja que a menys percentatge d’impropis menys cost té el tractament d’aquests residus i permet un major aprofitament d’aquests recursos.

  P- I quina segona vida tenen aquests residus?
  R- S’obté energia (biogàs) i compost d’alta qualitat (adob). 

 • Entrevista a: Pere Xampeny, Gremi de Majoristes del Peix (GMP)

  "Tots hem entès que si no separem els residus funcionem pitjor"

  P- Què destacaria de la política ambiental de Mercabarna?
  R- Primer, que va ser i és un model pioner entre els mercats majoristes europeus. I, segon, la incorporació del reciclatge del porexpan. Aquest material està molt present al Mercat i per això, és important se separi correctament.

  P- Què ha suposat tot això per al Mercat?
  R- Hem millorat la imatge i, també, en l’àmbit sanitari, de neteja i de sostenibilitat. Tot i que ha costat, finalment la gent ha entès que si no separem els residus, funcionem pitjor.

  P- El Gremi de Majoristes esteu treballant en alguna iniciativa sostenible...
  R- És un projecte per canviar la il•luminació de la planta de venda del Mercat, instal·lant bombetes led que consumeixen i contaminen menys.

 • Entrevista a: Carlos Vázquez, director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de l’Ajuntament de Barcelona

  "Ara cal treballar per minimitzar els residus"

  P- Què n’opina de la tasca ambiental de Mercabarna?
  R- Mercabarna és un referent per a totes les administracions. És un exemple de tasca ben dissenyada, ben executada i ben mantinguda amb el temps. Un pla ambiciós dissenyat per prestar els serveis a mida de les necessitats específiques de Mercabarna, una política de comunicació persistent, una fiscalitat associada als residus coherent i sense renunciar a la inspecció per garantir l’èxit de tot plegat.

  P- Com se’n beneficia la ciutat de tot això?
  R- Ajuda molt que els comerciants vegin que, ja des del moment que compren les mercaderies, s’ha de tenir present la gestió dels residus. És una responsabilitat més que no es pot ignorar. Per això, és tant important que Mercabarna i l’Ajuntament compartim els missatges i criteris que donem quant a la separació dels residus.

  P- Què creu que cal millorar?
  R- Mercabarna ja ens està marcant la línia de futur en la gestió dels residus. Ara el que toca és començar a treballar en el primer graó de la piràmide: la minimització dels residus. Sabem que Mercabarna ja ho està fent, sobretot respecte a la reducció del malbaratament alimentari, col·laborant amb el Banc dels Aliments. És una línia molt encertada on hi ha molta feina a fer. 

 • Entrevista a: Imma Borrell, directora tècnica del Laboratori d’anàlisi Dr. Borrell, empresa encarregada del disseny de la depuradora biològica de Mercabarna

  “Mercabarna contribueix al manteniment dels recursos hídrics”

  P- Quina ha estat la seva col•laboració amb Mercabarna?
  R- Hem col•laborat en el disseny i la posada en funcionament, sota l’auspici de Carburos Metálicos, dels reactors d’alta càrrega (depuradora biològica) que s’encarreguen de tractar les aigües residuals procedents de l’Escorxador.

  P- Què aporta aquesta depuradora?
  R- És un equipament imprescindible per garantir l’acompliment de la legislació mediambiental vigent. Abocar les aigües residuals millorant les condicions mínimes que estipula la llei suposa una important contribució a la sostenibilitat dels recursos hídrics, dels que tan mancats anem. I, òbviament, afavoreix el reaprofitament d’aquestes aigües.

El Punt Verd de Mercabarna