La Generalitat acredita Mercabarna per impartir més certificats de professionalitat

L’Àrea de Formació de Mercabarna ha obtingut l’homologació per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per impartir tres nous certificats de professionalitat: Sacrifici, feinejat i especejament d’animals, Activitats de floristeria i Activitats auxiliars de comerç.

Fins ara, l’Àrea ja comptava amb l’autorització per fer la formació dels certificats d’Auxiliar de florista i d’Activitats de venda. D’aquesta manera, la formació ocupacional que realitzi l’Àrea estarà basada en aquests certificats de professionalitat i, per tant, els alumnes que finalitzin els cursos obtindran l’acreditació oficial corresponent que els servirà per validar la seva capacitació professional i per convalidar-la per d’altres estudis que desitgin fer en el futur.

Així mateix, les empreses del sector alimentari podran sol·licitar a l’Àrea de Formació l’organització d’aquestes especialitats formatives o d’alguns mòduls concrets per als seus treballadors.

Més informació a l’Àrea de Formació, al 93 556 34 56 o al correu electrònic formacio(ELIMINAR)@mercabarna.cat