Josep Tejedo: "Hem d'acceptar i afrontar els canvis que s'estan produint en la cadena alimentària"

Entrevista al director general de Mercabarna

Per Roser Lapuente

Josep Tejedo, des de fa tres mesos director general de Mercabarna, aportarà la seva experiència professional en el sector privat a aquesta empresa pública. Al llarg d’aquesta entrevista, el nou director general repassa els principals reptes de la seva gestió al capdavant de Mercabarna.

S’esperava la Mercabarna que ha trobat?
Per contestar-li adequadament, diferenciaria entre l’empresa Mercabarna com a ens que dirigeix aquest polígon alimentari, i el propi polígon alimentari, com a territori on hi operen unes 700 empreses. A la Mercabarna gestora del polígon, m’he trobat el que esperava, persones amb una dilatada experiència i professionalitat que intenten donar el màxim servei i projecció als seus clients, els empresaris del recinte. Poc podré aportar per millorar aquesta tasca, intentaré optimitzar-la, però les coses es fan realment bé.

I al polígon alimentari?
No esperava el que tenim a Mercabarna. És difícil trobar arreu del món una concentració d’empreses d’un mateix sector com aquesta, amb un potencial enorme i una facturació impressionant. Si això ho podem ampliar amb aspectes que Mercabarna encara no té, el factor exponencial d’economies d’escala pot ser molt més important.

I quina és la seva opinió sobre els empresaris del recinte?
Els empresaris de Mercabarna són de primer nivell, importen i exporten arreu del món i han sabut adaptar-se a les necessitats actuals del consum. El sector alimentari aporta el doble al PIB que, per exemple, el de l’automoció. I això gràcies a empresaris com els que hi ha aquí. Ara estic coneixent-los, parlant amb ells, de vegades de temes contraposats, i buscant aliances en temes comuns.

Què pot aportar el seu bagatge professional a la gestió de Mercabarna?
Aquí les aportacions són dobles. Primer, estic aprenent, i això no té preu. Difícilment sabré més que els qui estan aquí sobre temes específics de Mercabarna. La meva experiència en entitats financeres i consultories pot aportar, tant a l’equip directiu de Mercabarna com a les empreses operadores, una visió gerencial de moltes problemàtiques diferents, amb solucions alternatives a les que s’adopten normalment en aquest polígon alimentari.

"És tan difícil arribar com mantenir-se, i ja que estem a dalt, per què no continuar sent un mercat de referència al món"

Parli’m dels grans reptes que ha d’afrontar.
S’han d’afrontar diversos reptes, uns que ens vénen donats pels canvis en l’entorn, altres que tenen a veure amb la renovació d’infraestructures i, per últim, els relatius als serveis que Mercabarna presta dia a dia als seus 23.000 usuaris.

Comencem pels reptes donats pels canvis en l’entorn.
S’han acceptar i afrontar els canvis que s’estan produint en la cadena de distribució alimentària i veure quin paper juguen i han de jugar les empreses de Mercabarna. Això no és fàcil d’explicar en una entrevista sense semblar simplista, però posaré uns exemples perquè s’entengui. Les empreses de la gran distribució o les cadenes de la restauració organitzada, per exemple, volen retallar les baules de la cadena, si les baules intermèdies no els aporten el que necessiten. Per altra banda, els productors s’estan organitzant per saltar-se també baules i, fins i tot, vendre directament al consumidor final. En aquest sentit, Internet i els avenços en logística faciliten molt el tracte directe amb els consumidors finals.

Més reptes…
Els derivats de la crisi econòmica que estem vivint, i com aquesta crisi afecta les empreses de Mercabarna. Per sort, el sector alimentari és un dels que resisteix millor, però la durada i la profunditat d’aquesta conjuntura fa que moltes empreses es vegin afectades pel finançament precari que ofereixen actualment les entitats financeres i per les conseqüències que això comporta pel que fa a pagaments i cobraments, possibles impagaments, etc.

I els que tenen a veure amb la renovació d’infraestructures?
El gran repte en aquest camp és que algunes de les infraestructures de Mercabarna s’han de renovar perquè ja porten 41 anys de funcionament. Per tant, hem d’aprofitar aquest moment per dissenyar-les de forma que siguin el més productives possible per a les activitats que es duran a terme en els propers anys. Les actuacions més properes seran les que afecten als Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i Peix, el Pavelló Polivalent i l’Escorxador.

Parlava també dels serveis que Mercabarna presta als usuaris.
Sí, aquí el repte és la millora continuada d’aquests serveis: seguretat, neteja i reciclatge de residus, manteniment de les instal·lacions, telecomunicacions, màrqueting i comunicació, formació, etc. Vull apostar molt fort per la formació.

En quin sentit? 
A més de la formació que ja oferim, apostarem per una major implicació en la formació de directius. Em refereixo a formació econòmico-financera, gerencial i d’acompanyament a les empreses en els processos de fusió, concentració, supervivència, canvi generacional…, per exemple.

I el Clúster Alimentari de Barcelona impulsat per Mercabarna?
En ell ja hi participen 30 empreses, que busquen solucions a problemàtiques comunes, estudien conjuntament cap a on va el sector alimentari i com s’adapten, aprofitant les sinergies que s’estableixen i col·laborant entre elles. La nostra intenció és impulsar més clústers, amb la pretensió de servei, únicament. Però, Mercabarna no és un gestor de clústers, és només un impulsor i, per tant, quan aquests ja funcionin seran gestionats per les pròpies empreses implicades.

Parli’m de la relació entre Mercabarna i les infraestructures del Delta del Llobregat.
L’Ajuntament de Barcelona aposta clarament per l’estreta col·laboració entre aquestes infraestructures, perquè la nostra ciutat esdevingui punt d’entrada dels productes asiàtics i de l’hemisferi sud, per a la seva redistribució a la resta d’Europa. També aposta pel sector alimentari com un dels estratègics i amb més potencial de futur. Per tant, des de Mercabarna estem en converses continuades o a punt d’iniciar-les amb el Consorci de la Zona Franca, el Port, l’Aeroport, la ZAL..., per ampliar el marc alimentari dins d’aquesta zona.

Una frase per definir Mercabarna.
Ciutat alimentària emblemàtica al món. Però, és tan difícil arribar com mantenir-se, per tant, ja que estem a dalt, per què no continuar sent el Mercat de referència.

Josep Tejedo, director general de Mercabarna