S'amplia la depuradora biològica de Mercabarna

Abril 2012

A mitjans abril han finalitzat les obres d’ampliació de la depuradora biològica de Mercabarna, instal·lació que s’encarrega de completar el procés de neteja de les aigües residuals de l’Escorxador i de les empreses del sector carni i, en una petita part, del Mercat Central del Peix.

Aquesta depuradora, que va entrar en funcionament fa més de dos anys, recull l’aigua que ha passat prèviament per la depuradora fisicoquímica i l’hi aplica un tractament biològic que permet millorar encara més l’eliminació de residus abans de llançar-la al clavegueram. Fins ara, aquest tractament només s’aplicava al 30% de les aigües residuals generades, però amb aquesta ampliació ja es podrà tractar la totalitat del cabdal.

Gràcies a aquesta actuació, Mercabarna disposa d’una depuradora totalment adaptada a les recents –i cada cop més restrictives– normatives mediambientals en matèria de depuració d’aigües residuals.

La depuradora compta amb dos nous reactors biològics de 200 m3 cadascun situats al costat del que ja estava en funcionament