La reforma laboral i la formació per als treballadors

Març de 2012

La reforma laboral, recentment aprovada pel Govern Central, inclou algunes novetats pel que fa a la formació continuada dels treballadors.

Aquesta normativa estableix que a partir d’ara tots els treballadors tindran dret a gaudir de 20 hores de formació a l’any, vinculada al seu lloc de treball i pagades per l’empresa.

Aquest dret s’aplica a les persones que porten més d’un any a l’empresa i la formació només la podran oferir centres que estiguin homologats prèviament per impartir l’especialitat corresponent, com és el cas de l’Àrea de Formació de Mercabarna. A més, la reforma preveu la creació d’un compte de formació individual que recollirà tota la formació rebuda pel treballador al llarg de la seva vida.