El Gremi de Majoristes instaura la targeta del comprador

El Gremi de Majoristes del Peix (GMP) ha posat en marxa una iniciativa per modernitzar el procés de compra-venda entre majoristes i detallistes. Es tracta de la creació de la targeta del comprador, un document que, a partir d’ara, serà imprescindible per poder adquirir productes a qualsevol de les empreses del Mercat Central del Peix.

De fet, aquesta targeta substitueix el segell que, fins ara, utilitzaven els detallistes per validar els albarans i les factures. La diferència és que, amb la targeta, aquesta “validació” es digitalitza, fent que el comprador hagi d’identificar-se abans de fer la compra. I és que, perquè els venedors puguin introduir la comanda de cada client a l’ordinador i fer, així, l’albarà o factura de compra, primer s’ha de passar la targeta pel lector que hi ha a cada terminal informàtic.

Com explica el president del GMP, Leandre Serra, “aquesta mesura assegura la identificació perfecta del client perquè sense passar la targeta, no hi ha venda, cosa que garanteix que només comprin al Mercat els professionals”.

La implantació de la targeta suposa la informatització total de la venda, eliminant els albarans i factures fetes a mà. Això millora l’operativa de les empreses, ja que s’agiliten els processos i s’eliminen els errors (ja no s’han de passar, a posteriori, a l’ordinador els albarans fets a mà) i s’aconsegueix un major control, al moment, dels estocs, d’un aspecte tan important per als majoristes com és la traçabilitat i de la facturació i les vendes del dia.

Positiu per als compradors
Els detallistes veuen amb bons ulls aquesta iniciativa. Amb la targeta, obtenen al moment l’albarà, fet amb l’ordinador (de millor lectura que el fet a mà), amb totes les compres i la despesa total realitzada en cada empresa. “És un canvi positiu, necessari per adaptar-nos als nous temps”, indica Carles Galve, president del Gremi de Peixaters de Catalunya, “a més, estic convençut –continua- que si majoristes i compradors col·laborem, aquest nou sistema funcionarà sense cap mena de problema”.

Informatització de la venda
Aquesta targeta del comprador suposa la culminació d’un projecte liderat pel Gremi de Majoristes del Peix, que va començar fa tres anys i que tenia com a objectiu informatitzar tots els processos i gestions de venda entre majoristes i detallistes. Primer es va implantar en cadascuna de les 53 empreses del Mercat un programa informàtic comú, però que a la vegada respecta les particularitats i necessitats operatives de cada companyia, per poder unificar totes les dades relatives a les vendes realitzades durant la nit. Gràcies a això, es va posar a l’abast dels detallistes una eina per poder consultar online a través de la intranet del web del Gremi de Majoristes tots els detalls de les compres d’aquell mateix dia.

A finals de 2010, es va iniciar el projecte d’instal·lació dels terminals informàtics (200, en total) als punts de venda, amb la finalitat d’informatitzar, a peu de Mercat, tot el procés de compra i poder instaurar les targetes per als detallistes.

El projecte sencer ha suposat una inversió de més d’1 milió d’euros i ha comptat amb el suport econòmic del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes són les targetes que, des del febrer, permeten comprar a les diferents empreses majoristes del Mercat Central del Peix