Els usuaris valoren els serveis de l'Àrea de Formació

Les empreses del recinte i els treballadors que han utilitzat, al llarg de 2011, els serveis de l’Àrea de Formació de Mercabarna es mostren satisfets. Així es desprèn d’unes enquestes realitzades per aquest centre entre els seus usuaris. La gran majoria de les empreses consideren que l’oferta formativa és completa, tot i que un 14% creuen que s’han d’ampliar els cursos adreçats a directius.

Preguntats sobre per què van inscriure els seus treballadors als cursos de l’Àrea, les empreses responen, com a primera opció (79%), la proximitat del lloc de treball a aquest centre i, en segon, que Mercabarna gestiona la bonificació del preu dels cursos. Seguidament, se situen, els bons horaris –que permeten combinar la formació amb la feina–, els continguts dels cursos i el professorat.

L’enquesta també valora la formació a mida que les empreses encarreguen a l’Àrea. Les firmes ressalten l’adaptació dels cursos a les seves necessitats, en temàtica, horari i dates, i la possibilitat de gestionar la bonificació del cost, com a motius principals per escollir l’Àrea com a centre formatiu.

Finalment, a la pregunta de quins serveis de l’Àrea seguiran sol·licitant en el futur, la primera resposta va ser la inscripció de treballadors a cursos (80%), seguida de la gestió de les bonificacions (53%), l’organització de cursos a mida (33%) i acollir alumnes en pràctiques (27%).

L’opinió dels alumnes
De l’enquesta feta als treballadors que han fet algun curs a l’Àrea, s’extreu que, en el 91% dels casos van optar per fer formació perquè el tema era d’interès per a la seva feina. L’horari i la proximitat al seu lloc de treball són el segon motiu, amb un 32% de les respostes. Preguntats per la utilitat dels cursos, en un 91% van respondre que els ha servit per ampliar coneixements, mentre que, en un 36%, els ha permès incorporar noves tècniques a la feina.

L'adaptació dels continguts dels cursos de l'Àrea a la seva activitat és un dels aspectes més valorats pels alumnes