Incorpora alumnes en pràctiques a la teva empresa

El proper mes de febrer, els alumnes que, actualment, estan fent cursos de formació ocupacional a l’Àrea de Formació de Mercabarna començaran el seu període de pràctiques a empreses.

Són una seixantena de persones que estan cursant els mòduls de Carnisseria, Peixateria, Mosso de magatzem i Floristeria i que, per tant, s’estan formant en un perfil professional vinculat, directament, a l’activitat de les companyies del recinte. Les pràctiques duren unes 80 hores i no comporten per a l’empresa cap relació laboral amb l’alumne i, a més, no tenen cap cost.

Per a més informació o per sol·licitar persones en pràctiques, contacteu amb: www.mercabarna.es/serveis/formacio o al 93 556 34 56.

Curs Període de pràctiques
Mosso de magatzem Del 2 al 23 de febrer
Peixateria Del 15 de febrer al 16 de març
Carnisseria Del 28 de febrer al 22 de març
Floristeria  Del 8 al 29 de març