Ser solidari amb el Banc dels Aliments, desgrava

Fer donacions al Banc dels Aliments no reporta només beneficis socials, sinó que també té avantatges fiscals per a les empreses solidàries. I és que les companyies que aportin producte a aquesta entitat benèfica poden desgravar, de la quota íntegra de l’impost de societats, el 35% del valor dels aliments que donen.

Per obtenir aquest benefici, les empreses, simplement, han de facilitar al Banc dels Aliments una factura amb el nom de l’empresa, el NIF, l’adreça fiscal, els quilograms de productes donats i el seu valor comptable. Amb aquestes dades, el Banc dels Aliments envia a l’empresa un certificat vàlid per realitzar la desgravació. Més informació a: certificats(ELIMINAR)@bancdelsaliments.org.

Nous horaris de l’oficina del Banc dels Aliments
A partir d’ara, els temes relacionats amb les donacions es podran tractar a l’oficina que el Banc dels Aliments té, des del juny a Mercabarna i que se suma al magatzem que aquesta entitat ja té al recinte des de fa 9 anys. L’oficina obrirà dimarts i dijous, de 10 a 13h, i reforçarà la presència d’aquesta entitat al recinte, sent més visibles i accessibles per a les empreses per augmentar, així, les donacions.

Oficina del Banc dels Aliments a Mercabarna
Edifici Bancs i Caixes, nº 94
Contacte: Carlos Lázaro i Albert Ubia
93 556 43 00
aprovisionament27(ELIMINAR)@bancdelsaliments.org  

El Banc dels Aliments compta amb un magatzem al recinte des de 2002