Associació Cúster Alimentari: Compra conjunta d'energia

Una de les línies d’actuació que s’està potenciant des de l’Associació Clúster Alimentari és la creació de plataformes conjuntes de compra. I, en aquest sentit, s’ha proposat a les empreses de l’Associació estudiar la compra conjunta d’electricitat.

Això suposaria un estalvi per a les firmes integrants ja que tindrien més capacitat de negociació amb la subministradora del servei. A més, comptarien amb l’assessorament d’una companyia negociadora que, a banda de comprar l’electricitat, també gestionaria i resoldria incidències amb la subministradora.

Per explicar els avantatges d’aquesta iniciativa, el Consorci de la Zona Franca –que ja compta amb una plataforma d’aquest tipus– va fer una xerrada el 4 de juliol, amb l’assistència d’11 empreses.