Més demanda de cursos "a mida" per part d'empreses de Mercabarna

La demanda de formació “in company” o, el que és el mateix, els cursos fets “a mida” està a l’alça entre les empreses de Mercabarna. L’Àrea de Formació ha detectat, en aquest primer semestre de l’any, un augment destacable d’empreses del recinte que sol·liciten aquesta formació exclusiva que, fins ara, la demandaven, majoritàriament, companyies de la gran distribució.

“Les empreses ens expliquen quines són les necessitats formatives del seu personal i nosaltres els dissenyem un curs “a mida”, pel que fa als continguts, els horaris, el lloc, la durada, etc.”, indica la responsable de l’Àrea de Formació de Mercabarna, Maite Palat. En el que portem de 2011, ja s’han realitzat 18 d’aquests cursos, davant dels 11 que es van fer en tot el 2010. Per què aquest increment? Palat ho atribueix a l’aposta que, cada cop més, fan les firmes del recinte per la formació dels treballadors en àrees específiques, com una eina “per engegar nous projectes o millorar les rutines habituals”.

Respecte a la tipologia de cursos més sol·licitats per les empreses, predominen els relacionats amb la manipulació d’aliments i la gestió dels equips de manutenció dels magatzems. Tot i això, cada vegada més, les companyies demanen cursos més específics, com per exemple la revisió dels procediments de gestió o idiomes per a col·lectius concrets.