Estudi sobre l'evolució del preu mitjà del lluç i la sardina

El lluç és el producte estrella del Mercat Central del Peix. És l’espècie més comercialitzada (7.926 tones al 2010) i les fluctuacions que experimenta el seu preu influeixen de forma significativa en la cotització mitjana global del Mercat. Per això, la direcció del Mercat Central del Peix ha realitzat un estudi del comportament del seu preu al llarg dels anys.

La conclusió principal és que, tot i ser un producte clau, el seu preu mitjà ha experimentat amb el temps una limitada evolució a l’alça. Per exemple, el 1984 es cotitzava a 3,57 €/kg. i el 2010 a 4,83 €/kg., això representa un increment d’un 35,3% en més de dues dècades. Increment molt lleuger si es compara amb la sardina. Aquest producte és, també, un dels més populars al Mercat i se situa en el grup d’espècies més econòmiques. La seva evolució, però, ha estat molt diferent a la del lluç, amb un augment més elevat del seu preu mitjà al llarg del temps. L’any 2000 es cotitzava a 1,57€/kg., i el 2010 a 2,50€/kg, per tant, en només deu anys, ha crescut un 59%. L’estudi apunta un fet curiós. I és que si el lluç hagués evolucionat com la sardina, avui en dia s’estaria comercialitzant a 17 €/kg. (preu reservat al lluç del litoral català), mentre que si la sardina hagués seguit la trajectòria del lluç, actualment es vendria a 0,70 €/kg.

Evolució del preu del lluç i la sardina (1984-2010)