Publicat l'anuari estadístic del Mercat

La direcció del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna ha publicat el mes d’abril la divuitena edició del llibre d’estadístiques del Mercat. Aquesta publicació conté les principals dades relatives a l’activitat comercial desenvolupada durant el 2010.

Així es recullen les xifres totals de venda i dels preus mitjans de les fruites i hortalisses, els principals orígens d’aquests productes i una anàlisi del comportament durant l’any d’algunes varietats concretes, entre d’altra informació estadística d’interès per al sector. A més, en aquesta edició s’ha tornat a apostar per incorporar nous gràfics, pensats per facilitar la comprensió i interpretació de les dades.

L’anuari ja s’ha començat a distribuir entre les empreses majoristes del Mercat, però els professionals que ho desitgin poden sol·licitar un exemplar a les oficines del Mercat Central de Fruites i Hortalisses.
A més, algunes de les pàgines més significatives d’aquest llibre es poden consultar al web de Mercabarna.

dades del llibre estadístic del Mercat Central de Fruites i Hortalisses