Balanç de "Última parada, el reciclatge"

Aquesta campanya de sensibilització mediambiental, duta a terme per Mercabarna des del juliol de 2010 al gener de 2011, ha servit per recordar als usuaris del recinte quines són les bones pràctiques a l’hora de separar els residus generats per la seva activitat.

Més enllà d’informar, la campanya pretén reforçar la col·laboració permanent dels usuaris, cabdal per mantenir els alts nivells de reciclatge que s’assoleixen a Mercabarna.

Per aconseguir-ho, 22 informadors han explicat a més de 35.000 usuaris, tant de les empreses majoristes com de compradors, als Mercats i al Punt Verd, cara a cara i amb el suport de material gràfic editat per a la campanya, quina és la forma correcta de separar els residus, i on se n’ha de dipositar cadascun.

Aquests informadors han visitat cada parada dels Mercats de fruites i peix; s’han situat als compactadors dels Mercats per explicar com separar els residus als encarregats de fer-ho; i han explicat als usuaris del Punt Verd com aprofitar al màxim aquest equipament.

Alhora, els educadors mediambientals han realitzat enquestes als usuaris per saber la seva opinió sobre el model de recollida selectiva de Mercabarna i sobre quins aspectes d’aquest sistema són millorables.

Repunt del reciclatge
Durant els mesos que s’ha realitzat aquesta campanya, el percentatge de residus reciclats ha estat més d’un 3% superior respecte als mesos anteriors.

Gràcies a la col·laboració de tots els agents implicats en el sistema de recollida selectiva de residus, implantat a Mercabarna l’any 2002, cada any s’aconsegueix reciclar un elevat percentatge dels residus sòlids que genera l’activitat comercial, sempre superior al 70%.

Els educadors mediambientals informant a una de les empreses del Mercat Central del Peix