Ignacio Mur: "A les pimes familiars es treballa molt i es pensa poc"

Entrevista a Ignacio Mur, professor del departament de Política d'Empresa d'ESADE

A qui va dirigit aquest curs?
Directors Propietaris s’adreça a tres perfils. Als fundadors d’empreses, que volen reciclar-se i revitalitzar els seus negocis. Als successors, és a dir, a les generacions següents implicades professionalment i personal en el desenvolupament de l’empresa. I, finalment, a professionals amb responsabilitats dins d’una pime familiar però que no tenen cap vincle familiar.

I què s’explica?
És un programa de direcció general que pretén aportar els coneixements i les eines per gestionar un negoci, però posant l’accent en el desenvolupament de l’empresa a llarg termini, és a dir, en tot allò relacionat amb la gestió estratègica.

Què vol dir exactament?
Si hi ha un aspecte que caracteritza a les pimes familiars és que es treballa molt i es pensa poc. El dia a dia ens menja i ens convertim en empresaris “bombers”. Així és complicat trobar moments per reflexionar i prendre les decisions que projectin el nostre negoci a llarg termini amb èxit. Aquest curs pretén ajudar a canviar aquesta dinàmica.

Quines matèries es tracten durant el curs?
Bàsicament, el curs s’estructura en mòduls que tracten sobre la funció directiva, l’anàlisi de l’entorn actual i futur i els conceptes bàsics de la gestió estratègica. Així, toquem temes de finances, màrqueting i comercialització, gestió de persones, desenvolupament d’habilitats directives -on s’inclouen el lideratge o la negociació- , la innovació quant a estratègies i, finalment, el govern de l’empresa familiar.

Déu n’hi do!
Tot allò aprés es concreta al final amb l’elaboració per part de cada participant d’un pla d’empresa que conté un diagnòstic actual de la companyia, uns objectius a llarg termini i un pla economicofinancer. Aquest projecte és fa amb el suport d’un tutor i es debat al final del curs amb la resta de participants. Es tracta de fer un pla per evolucionar pas a pas en positiu, però sense fer dobles salts mortals!

Aquest pla d’empresa, és l’herència del curs! 
El pas de l’empresa per aquest programa no s’ha de notar només pel cost de la matrícula en el seu compte d’explotació, sinó perquè el compte d’explotació millori després de fer el curs! I la manera d’aconseguir-ho és a través d’aquest pla d’empresa, on els conceptes es converteixen en actuacions que els participants aplicaran a les seves empreses.

En l’àmbit de la gestió, què té d’especial una empresa familiar?
Que els objectius empresarials conviuen amb els familiars. Això és perillós si les decisions que hem de prendre seguint els criteris de productivitat i eficiència es prenen amb criteris de manteniment i suport a la família. Però si la família sap gestionar-se professionalment pot ser molt positiu, ja que aquest tipus d’empreses tenen projectes a més llarg termini, els socis comparteixen valors, etc. i això les fa més competitives.

Des de la seva experiència, què preocupa més a aquestes empreses?
En general, les finances, la gestió del personal, ... però, moltes no són conscients del seu principal problema. I és que estan absolutament absorbits pel dia a dia. 

Però suposo que com fer la successió dins l’empresa també els preocupa...
Sí, és clar. Passar una empresa de pares a fills només té un secret: tenir un bon successor, il·lusionat per continuar amb el projecte i amb capacitat professional per fer-ho. Però, un bon successor no s’improvisa. S’ha de construir i s’ha de validar amb criteris empresarials i no d’amor!

En un mateix curs, han tingut casos de fundadors i successors que hi van junts?
Evidentment! A més que vinguin junts és una opció molt interessant, ja que permet treballar en equip i construir un projecte des del vessant de l’experiència però amb la il·lusió de les noves generacions.