Jornada sobre tècniques de conservació del peix

Prop d’un centenar de professionals, entre tècnics d’empreses de Mercabarna i de firmes agroalimentàries ubicades fora del recinte, membres de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i docents de l’àmbit de la seguretat alimentària, van assistir a aquesta sessió.

Durant aquesta jornada, el cap d'investigació del CENTA-IRTA, Pere Duran, i la cap de seguretat alimentària del CENTA, Nicoletta Belletti, van explicar quines són les tècniques de conservació del peix i el marisc clàssiques i com s’estan aplicant actualment.

Així mateix, es van presentar les principals línies d’investigació que s’estan desenvolupant per cercar noves tecnologies que permetin allargar la vida comercial d’aquests productes.

Un centenar de professionals de dins i fora de Mercabarna van participar en aquesta jornada